Forsøker erstatte fiskeolje med mikroalger

Kan fettsyrer fra enkelte mikroalger egne seg til å erstatte fiskeolje i fôr til laksefisk?

For å finne svar, gjør en canadisk masterstudent nå forsøk ved Aquaculture Protein Centre (APC) og Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, melder Nofima.

Fôr, fôring og analyser

Chuyuan Zhang har laget fôr med mikroalger ved APC, og gjennomfører nå forsøk på hvor godt laks fordøyer fôret. Det er Atlantisk laks i sjøvann på Sunndalsøra som får teste fôret. På Sunndalsøra fôrer hun fiskene, observerer dem, og tar ut prøver av fôrspill og avføring. I Canada gjennomfører Zhang lignende forsøk på vekst og fordøyelighet på regnbueørret. Alt er del i samme industriprosjekt.

På Ås skal Zhang følge opp med laboratorieanalyser av fôr og avføring. og dra nytte av kompetansen til fôr og ernæringsforskerne ved APC og Nofima.

- Anvendelig produkt

- Jeg er spesielt interessert i å finne ut hvor godt fettsyrene fra algene fordøyes, og hvorvidt de påvirker sammensetningen av fettsyrer i fiskemuskelen sammenlignet med laks som har fått fiskeolje i fôret, sier Zhang. Hun vurderer også andre aspekter ved fôret som fordøyelighet av energi og protein.

- Vi tror at mikroalger kan gi anvendbare produkter som kan erstatte noe av behovet for fiskeolje i fôr til laksefisk, sier Zhang.

Zhang studerer ved University of Saskatchewan og blir der veiledet av Dr. Murray Drew. Han samarbeider med Dr. Margareth Øverland fra APC og Dr. Bente Ruyter fra Nofima. APC er et Senter for Fremragende Forskning oppnevnt av Forskningsrådet, og hvor Nofima er en av tre partnere.