- Sterkt resultat i et utfordrende marked

Cermaq ASA oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 258,0 millioner kroner, mot 574,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Cermaq rapporterte i dag EBIT før verdijustering av biomasse for tredje kvartal 2011 på 348 millioner kroner, sammenlignet med 432 millioner kroner justert for salgsgevinst i tredje kvartal 2010, da total EBIT lå på 402 millioner kroner.

Nedgangen skyldes i hovedsak det sterke fallet i laksepriser, motvirket av solide resultater i EWOS, skriver Cermaq ASA i en børsmelding.

Ved inngangen til fjerde kvartal har Cermaq ubenyttede kort- og langsiktige trekkfasiliteter på nær 4 milliarder kroner.

Cermaqs driftsinntekter var 3 505,6 millioner kroner (3 127,6 millioner kroner) i tredje kvartal 2011, og EBIT før verdijustering av biomasse var 348 millioner kroner (432 millioner kroner justert for salgsgevinst). Nedgangen i driftsresultat forklares i hovedsak av at lakseprisen har blitt redusert med omkring 30 prosent i tredje kvartal.

- Jeg er totalt sett fornøyd med at det sterke resultatet, tross et utfordrende marked, viser styrken i Cermaqs strategi med tilstedeværelse i både fôr og oppdrett, sier konstituert konsernsjef Tore Valderhaug.

Les også: BlackRock selger Cermaq-aksjer 14.10.2011
Les også: Valderhaug konstituert som CEO i Cermaq 21.07.2011

Mainstream

Mainstreams omsetning var 719,3 millioner kroner (842,2 millioner kroner), og salget var på 23,3 tusen tonn (21,4 tusen tonn). Mainstream oppnådde EBIT før verdijustering av biomasse på 61,2 millioner kroner (230,1 millioner kroner), en nedgang på 168,9 millioner kroner sammenliknet med tredje kvartal 2010. I tillegg til det sterke fallet i gjennomsnittlige laksepriser ble Mainstreams resultat redusert av engangskostnader i Finnmark på 25 millioner kroner. Disse kostnadene gjelder oppstartsproblemer i det oppgraderte slakteriet og nedskriving av ett anlegg med ILA, som ble omtalt i forrige kvartal.

Mainstream Norway rapporterte negativ EBIT før verdijustering på 10,0 millioner kroner (overskudd på 137,9 millioner kroner). I Nordland var EBIT per kilo 2,3 kroner (16,3 kroner) og i Finnmark et tap på 25,6 kroner (overskudd på 8,0 kroner). Resultatet i Finnmark skyldes engangskostnader og sesongmessig lavt slaktevolum. Nordland har oppnådd gode driftsresultater i kvartalet.

Mainstream Chile rapporterte EBIT før verdijustering av biomasse på 64,6 millioner kroner (16,0 millioner kroner). EBIT før verdijustering av biomasse per kilo, sløyd vekt, var 7,7 kroner (4,5 kroner). De viktigste årsakene til forbedringen var større volum av atlantisk laks og bedre salgspriser for Coho og ørret.

Mainstream Canada rapporterte EBIT før verdijustering av biomasse på 6,6 millioner kroner i kvartalet (76,0 millioner kroner). EBIT før verdijustering av biomasse per kilo var 1,1 kroner (9,6 kroner). Redusert overskudd skyldes lavere priser og volum.

- Selv om lav laksepris og utfordringer i Finnmark har hemmet Mainstreams samlede resultater i tredje kvartal, er jeg svært tilfreds med at Mainstream Chile igjen leverer veldig sterke resultater basert på gode biologiske resultater og økte volumer for alle arter, understreker Tore Valderhaug.

EWOS

EWOS rapporterte en omsetning på 3 226,7 millioner kroner (2 627,6 millioner kroner) med et totalt salgsvolum på 371 tusen tonn (309 tusen tonn), en volumøkning på 20 prosent. En viktig årsak til økningen var den sterke veksten i Chile, der salgsvolumet økte med 51 prosent. EWOS rapporterte et meget godt driftsresultat på 290,3 millioner kroner (238,3 millioner kroner), basert på en kombinasjon av volumvekst og økt salg av funksjonelle fôrprodukter.

- Den sterke veksten i EWOS er et resultat av en langsiktig satsing på innovasjon og produktutvikling, som vi forventer at våre kunder vil verdsette også i tiden fremover, avslutter Tore Valderhaug.

Gode trekkfasiliteter

Netto rentebærende gjeld gikk ned med 28,1 millioner kroner til 1 186,5 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Per 30. september 2011 har Cermaq ubenyttede kommiterte kort- og langsiktige trekkfasiliteter, inkludert kontanter, på 3 897 millioner kroner.
 
Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2011 - Cermaq ASA (pdf)
Presentasjon Q3 2011 - Cermaq ASA (pdf)