Underskudd i Marine Harvest

Marine Harvest ASA fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt (EBT) på -55,4 millioner kroner, mot 940,8 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Marine Harvest konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 457 millioner i tredje kvartal 2011, mot NOK 759 millioner i tilsvarende kvartal i 2010. En høy andel kontrakter inngått på fordelaktige prisnivåer reduserte margineffekten av det kraftige fallet i markedsprisene, opplyser Marine Harvest ASA i en børsmelding.

Marine Harvest har iverksatt flere tiltak for å være forberedt på et krevende marked de kommende kvartaler. Kostnader knyttet til redusert smoltutsett er kostnadsført med NOK 56 millioner i kvartalet.

I forkant av resultatfremleggelsen i dag, sendte selsapet nylig ut en oppdatering etter utløpet av tredje kvartal.

Les også: Resultatfall i Marine Harvest 17.10.2011

- Kraftig prisfall
 
Marine Harvest rapporterer driftsinntekter og andre inntekter på NOK 3 636 millioner (NOK 3 632 millioner) i tredje kvartal 2011. Slaktevolumet var 83 076 tonn sammenlignet med 64 034 tonn i tredje kvartal 2010. Netto resultat for perioden ble NOK 18 millioner (NOK 670 millioner).
 
- Det globale tilbudet av laks økte med 19 prosent i tredje kvartal, hvilket førte til et kraftig fall i markedsprisen i alle hovedmarkeder. Vår sterke kontraktsportefølge reduserte margineffekten i dette kvartalet. Marine Harvest Scotland leverte et sterkt resultat også i dette kvartalet og VAP Europe forbedret sin resultatmargin fra tidligere kvartaler. Vi forbereder nå organisasjonen på mer krevende tider, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.
 
Kontantstrømmen fra driften var på NOK 261 millioner (NOK 599 millioner) i tredje kvartal 2011. Netto finansposter var NOK -28 millioner (NOK -104 millioner). Netto finansposter inkluderer rentekostnader på NOK 105 millioner (NOK 97 millioner) og en positiv endring i virkelig verdi av konverteringsopsjonen til den konvertible obligasjonen på NOK 232 millioner. Netto rentebærende gjeld økte til NOK 6 142 millioner (NOK 5 799 millioner i slutten av andre kvartal).
 
Egenkapitalandelen var 47,3 prosent ved utgangen av kvartalet (47,3 prosent i slutten av andre kvartal). Annualisert ROACE ble 11,5 prosent (18,9 prosent) og forholdet NIBD/Egenkapital var 58,1 prosent, sammenlignet med 55,9 prosent ved utgangen av andre kvartal.
 
Operasjonell EBIT på kr 5,92 i Norge

Marine Harvest Norway oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 5,92 (NOK 13,52) i tredje kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde en operasjonell EBIT per kg på henholdsvis NOK 10,40 og NOK -7,44 (NOK 10,93 og 2,74). Marine Harvest VAP Europe rapporterte en operasjonell EBIT margin på 3,7 prosent (2,2 prosent) i tredje kvartal 2011. Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 5,79 (18,01).
 
Reduserer utsett av smolt og investeringer

Marine Harvest forventer et slaktevolum på 338 000 tonn i 2011, hvorav 99 000 tonn forventes slaktet i fjerde kvartal.
 
- Vi forventer en fortsatt sterk økning i det globale tilbudet av laks også i fjerde kvartal og i 2012. En sterk kontraktsportefølje vil redusere konsekvensene av lave markedspriser også i fjerde kvartal. Selv om etterspørselen blir stimulert av lave priser og dette igjen kan bidra til en økning i markedsprisene, må vi være forberedt på et krevende marked også i 2012, sier Aarskog.

- Vi reduserer vårt utsett av smolt i 2011 og 2012 med til sammen 11.3 millioner smolt, reduserer planlagte investeringer med NOK 600 millioner til om lag 400 millioner og har iverksatt et konsernomfattende kostnadsprogram for å sikre vår finansielle styrke. Vi står ved vår ambisjon om å utnytte de konsolideringsmulighetene som kan oppstå som en følge av det krevende markedet, avslutter Alf-Helge Aarskog.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q3 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (norsk)
•  Interim report Q3 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (english)
•  Presentasjon Q3 2011 - Marine Harvest ASA (pdf)