Ser på tare som mulig energikilde

Tare til bioenergi må være industrielt dyrket, for ikke å høste betydelig mer av ville ressurser av tare som en sentral nøkkelart, mener fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Norge har Europas største bestander av tare. Et anslag er 50 millioner tonn. Tare har svært gode vekstforhold langs vår kalde kyst. Energibehovet i verden er ventet å øke med 100 prosent. Hvis tare kan bli kilde til bærekraftig bioenergi, så bør Norge ha gode forutsetninger for å være vertsland for en slik industri, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun nylig åpnet seminaret «Tare - grønn energi fra havet?».

– Det er viktig å bidra til synliggjøring og økt kunnskap slik at vi bedre kan vurdere om dette er et aktuelt område å utvikle videre. Norge bør ha spesielle forutsetninger for dette feltet. Vi har allerede sterke kompetanse- og teknologimiljøer innen blant annet oppdrett og offshore, sa Berg-Hansen.

– Tare utgjør en sentral nøkkelart i vårt marine økosystem. Av den grunn ser jeg ikke for meg at vi skal høste betydelig mer av våre ville ressurser. Det betyr at tare til bioenergi må være industrielt dyrket. Produksjonsevnen til tare er svært høy sammenlignet med de fleste landplanter. Tare er dermed av de mest effektive artene til å binde karbon. Dette er interessant i et bærekraft- og klimaperspektiv, sa fiskeri- og kystministeren.

Les også: Forskere skal bistå tang- og tarefarmer 16.08.2011