Ny bakterie årsak til gjellesykdom

En ny bakterie er påvist hos fisk med gjellesykdom. Det er funnet betydelige mengder av bakterien inne i cyster i gjellevev hos laks, melder Veterinærinstituttet.

Tidligere har man ment at chlamydia-lignende bakterier var årsak til infeksjonen.

Gjellesykdommer påfører oppdrettsnæringen betydelige tap hvert år. Lidelsen proliferativ gjellebetennelse (PGI) som ofte opptrer om høsten, er en av disse. Så langt har man pekt på at denne sykdommen kan ha sammensatte og flere forskjellige årsaker. Veterinærinstituttet har undersøkt for både virus, ulike parasitter og bakterier hos fisk med PGI.

− Vi har tidligere vist en sammenheng mellom hvor PGI-syk fisken er og antall innkapslede bakteriekolonier (epiteliocyster) i gjellenes beskyttende dekkcellelag sier Duncan Colquhoun, seniorforsker ved Veterinærinstituttet. − Grovt sagt, jo flere slike cyster, jo sykere er fisken.

Store mengder av nyoppdaget bakterie i cystene

I det siste har Veterinærinstituttet funnet betydelige mengder av en ny og hittil ukjent bakterie i disse cystene. Denne bakterien sees nå som en av hovedårsakene til denne type infeksjon i oppdrettslaks (i sjøvann).

− Tidligere har vi ment at slike cyster i det beskyttende vevet rundt gjellene (epitelvev) var ensbetydende med tilstedeværelsen av chlamydia-lignende bakterier, som for eksempel «Candidatus Piscichlamydia salmonis» (i sjøvannfasen), eller «Candidatus Clavochlamydia salmonicola» (i ferskvannsfasen), sier Colquhoun.

− Men vi fant aldri en sammenheng mellom antall cyster og mengde av chlamydia-lignende bakterier i fiskene vi undersøkte fra sjøvann. Av og til var mengden av Candidatus Piscichlamydia salmonis-bakterien svært lave eller ikke til stede, til tross for mange cyster. Det fikk oss til å tro at det var noe annet som forårsaket sykdommen, forteller han. 

− Oppfølgende molekylær-biologiske undersøkelser vi nå har gjort viser at en tidligere ubeskrevet betaproteobakterie dominerer i disse cystene. Funnene har blitt bekreftet gjennom samarbeid med forskergrupper i Østerrike og Irland. Dette er første gang det dokumenteres at epiteliocyster hos fisk også forårsakes av ikke-chlamydia relatert bakterier.

Candidatus Branchiomonas cysticola

I en nært forestående publikasjon foreslås navnet «Candidatus Branchiomonas cysticola» for den nye bakterien som er påvist i cyster hos laksens epitelvev på gjellene i sjøvann både i Norge og Irland.

− Nå videre ønsker vi å undersøke rollen som denne bakterien har i samspill med andre agens, for eksempel virus og parasitter når det gjelder utvikling av gjellesykdom, avslutter Colquhoun.

Les også: Nye organismer knyttes til gjellesykdom 20.10.2010