Salmobreed utfordrer genlaks

Den genmodifiserte laksen AquAdvantage vokser mye raskere enn vanlig laks, hevder AquaBounty. Foto: AquaBounty Technologies

Salmobreed stiller spørsmålstegn ved AquaBounty sine påstander om at oppdrettslaks fra tradisjonelle avlsprogrammer, ikke kan konkurrere med genlaksens vekstrater.

- Salmobreed som bruker et familieavlsprogram i produksjon av lakseegg, har i tillegg til vekst, fokus på en rekke andre attraktive egenskaper som motstandskraft mot sykdom og parasitter, samt flere viktige produksjons- og slakteegenskaper, sier daglig leder i Salmobreed AS, Oddgeir Oddsen, i et nyhetsbrev.

Aqua Bounty technologies som er et bioteknologiselskap, er kanskje mest kjent for sin «AquAdventage-laks» som inkluderer et gen fra Chinook laksen. Chinook laksen er laksefamiliens største art i Stillehavet, også kalt for King salmon. I følge selskapet skal det aktuelle genet gi et potensial for dobbelt så rask vekst i forhold til konvensjonell laks.

- Så vidt vi kan se viser AquaBounty sine publiserte vekstkurver kun en raskere vekstrate under ferskvannsfasen. Fisk som er oppdrettet fra Salmobreed-egg, og som er valgt ut for sterkere vekst, tar igjen dette forspranget og vel så det, om vi ser på veksten i hele syklusen, sier Oddsen. - Dette bekreftes av våre data for Salmobreed stamfisk, som var sjøsatt september 2009, hevder Oddsen.

- Vi lurer på hva som vil være AquaBountys neste steg for å gi en enda sterkere vekst frem til slakting. Mer genteknologi? eller kanskje et familieavlsprogram? For oss virker dette litt som å finne hjulet opp på nytt, tilføyer Oddsen.

- Det er åpenbart en sterk forbrukermotstand mot genmodifisert mat rundt om i Europa, noe som trolig også vil gjelde for både USA og resten av det globale verdensmarkedet. Samtidig er det et sterkt voksende marked for konvensjonelt produsert lakserogn som tilbyr forbrukere en sunn og rasktvoksende fisk. Å søke til genmodifisering for å finne en «fordel» som egentlig ikke er tilstede, virker for oss som å heller søke etter et problem, avslutter Oddsen.