Nytt tap i Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon fikk i 3. kvartal 2011 et resultat før skatt på -23,4 millioner kroner, mot 35,5 millioner kroner i 3. kvartal 2010.

Driftsresultatet (EBIT) havnet på -19,6 millioner kroner i 3. kvartal kvartal 2011, mot til sammenligning 18,3 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. Driftsinntektene ble 471,7 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 497,7 millioner kroner i 3. kvartal 2010. Det fremgår av børsmelding med resultatrapport for 3. kvartal 2011 som Norway Royal Salmon ASA la frem i dag.

EBIT før verdijustering av biomasse ble NOK 9,1 millioner i 3. kvartal 2011, mot NOK 23,8 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

- Hovedårsaken til den reduserte EBIT er lavere laksepriser enn i tilsvarende periode i fjor, skriver selskapet i meldingen.

Resultat før skatt ble NOK -23,4 millioner i tredje kvartal 2011 etter nedskriving av biomassen med NOK 28,8 millioner, grunnet vesentlig lavere markedspriser enn ved utgangen av forrige kvartal.

NRS sine driftsinntekter var NOK 471,7 millioner i tredje kvartal 2011 sammenlignet med NOK 497,7 i samme kvartal i 2010. Nedgangen skyldes at prisnivået for laks ble kraftig redusert i løpet av tredje kvartal i år som følge av økt globalt tilbud.

Egenkapitalen er ved utgangen av kvartalet på NOK 515 millioner som gir en egenkapitalandelen på 34,4 prosent. Netto rentebærende gjeld er ved utgangen av tredje kvartal NOK 544 millioner. NRS fikk i tredje kvartal forbedret sine lånevilkår ovenfor konsernets bankforbindelse. NRS er tilfreds med endringen i lånevilkårene og mener dette reflekterer de gode relasjonene som NRS har til sin bank.

Les også: Underskudd i Norway Royal Salmon 23.08.2011

EBIT på kr 0,73 per kilo

- Oppdrettsvirksomheten har hatt god drift og biologisk status i kvartalet. Den oppnådde en EBIT før verdijustering i tredje kvartal 2011 på NOK 4,6 millioner mot NOK 20,1 millioner tilsvarende kvartal i fjor, heter det i meldingen.

EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering ble NOK 0,73 i tredje kvartal 2011, mot NOK 10,75 i tilsvarende kvartal i fjor.

Det ble et rekordhøyt slaktevolum på 6 304 tonn sløyd vekt i 3. kvartal, mot 1 868 tonn sløyd vekt i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten estimerer å slakte 19 000 tonn i 2011 mot 10 677 tonn i 2010. Konsernets produksjonskapasitet er på tilnærmet 30 000 tonn sløyd vekt i året.

- NRS har derfor en vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet som vi har et sterkt fokus på å sikre en lønnsom utnyttelse av. Med de siste års smoltutsett og dagens biomasse er selskapet godt i rute for kommende års planlagte slaktekvantum og utnyttelse av produksjonskapasiteten, skriver selskapet.

Salgsvirksomheten omsatte nær 14.000 tonn

Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT før virkelig verdijustering på NOK 7,4 millioner i tredje kvartal 2011 mot NOK 7,2 millioner i samme kvartal i fjor. EBIT pr. kg før virkelig verdijustering ble NOK 0,53 i tredje kvartal 2011 mot NOK 0,60 i tilsvarende kvartal i fjor. Omsatt kvantum i kvartalet er 13 862 tonn oppdrettsfisk som er en økning på 17 prosent fra samme kvartal i fjor.

NRS har etter utløpet av tredje kvartal inngått en avtale om salg av alle sine aksjer, tilsvarende 48 prosent aksjene i Larssen Seafood, til Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Salgssummen er NOK 24,1 millioner. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av Due Diligence og overdragelsesdato forventes å være i slutten av november 2011. Salget inngår dermed ikke i regnskapet for tredje kvartal.

- NRS solgte sine aksjer i Larssen Seafood da selskapet ønsker å fokusere på de tre områdene hvor vi har produksjon i dag, nemlig i Finnmark, på Senja og ved Haugesund. Larssen Seafood sin lokalisering faller utenfor disse områdene, opplyser selskapet.

Les også: Selger seg ut av Larssen Seafood 22.10.2011

- Vurderer de langsigtige utsiktene som gode

NRS vurderer de langsiktige utsiktene for konsernet og næringen som gode til tross for at lakseprisen nå er på et lavt nivå sammenlignet med de siste årene.

- Imidlertid forventer NRS at balansen mellom tilbud og etterspørsel samt laksens posisjon som en sunn og konkurransedyktig matvare, vil føre til at lakseprisen over tid vil stabilisere seg på et nivå som vil gi en god inntjening, heter det i meldingen.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsapport Q3 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf)
Presentasjon Q3 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf)