Ny påvisning av ny variant av PD-virus

Den nye varianten av PD-virus (SAV) er nå påvist ved to tilfeller, først i april på en lakselokalitet i Midt-Norge, deretter i oktober på en lakselokalitet i Møre og Romsdal.

Genetisk karakterisering har avslørt at virusene var like og skilte seg fra den norske varianten av PD-virus. Viruset har likhetstrekk med PD-virus som gir sykdom på regnbueørret i Europa, melder Veterinærinstituttet.

Påvisningen i april ble gjort i forbindelse med sykdomsutredningen av et utbrudd med kardiomyopatisyndrom – CMS (hjertesprekk), hvor det også ble påvist organforandringer som samsvarer med PD.  Genetisk karakterisering av virusstammen viser at den skiller seg fra den norske varianten av PD-virus (SAV 3). Fisken ble slaktet ut, og det er ikke gjort ytterligere påvisninger av PD-virus i dette området.

Les også: Påvisning av ny variant av PD-virus 19.09.2011

I oktober ble en tilsvarende variant av PD-virus påvist i en lakselokalitet i Møre og Romsdal. Dødeligheten var lav. Fisken hadde nedsatt appetitt, men viste ingen andre kliniske tegn på sykdom slik man vanligvis ser ved PD. Ved histopatologisk undersøkelse ble det funnet organforandringer som er typiske for PD. Det er ingen kjent forbindelse mellom de to norske anleggene mht opprinnelse av fisken i anleggene, eller på annen måte. Det er heller ingen kjent smittekontakt til Europa for øvrig.  Veterinærinstituttet har imidlertid ikke innhentet detaljerte opplysninger om disse forholdene.

Likhetstrekk med PD-virus på regnbueørret i Europa

Ut fra de undersøkelser som er gjort, har den nye norske varianten av PD-virus noen likhetstrekk med en variant av PD-virus (SAV 2) som er kjent for å gi sykdom på regnbueørret i Europa. Veterinærinstituttet har derfor gjort en genetisk karakterisering av alle isolater fra norske PD-utbrudd på regnbueørret i 2011. Alle disse tilhører den kjente norske varianten SAV-3.

I Skottland har man i to sjøvannsanlegg med laks funnet en variant av PD-virus med noen likhetstrekk med SAV 2. Dødeligheten var også der lav.

Smitteforsøk

Veterinærinstituttet gjennomfører nå smitteforsøk for å sammenligne den nye varianten av PD-virus med og den etablerte norske varianten (SAV 3), særlig med tanke på virulens. I tillegg pågår genetisk karakterisering av virusvariant fra PD-utbrudd i umiddelbar nærhet til lokaliteten i Møre og Romsdal og fra utvalgte andre utbrudd av PD.

Pancreas disease (PD) som på norsk heter pankreassykdom, er en liste 3 sykdom.

Mattilsynet vil ikke skille mellom de ulike variantene av SAV i sin forvaltning av PD. Konsekvensene ved en påvisning blir de samme, opplyser Veterinærinstituttet.