Ny rapport om vannkvaliteten i Rogaland

Gjennom prosjektet «Marin Overvåking Rogaland» bidrar oppdrettsnæringen og Blue Planet AS til å dokumentere vannkvaliteten og situasjonen for tang og tare i regionen.

Dette gjøres ved å ta prøver og analysere langtidsserier av næringssaltkonsentrasjoner, bunnforhold og makroalgesituasjonen i Rogaland.

- Tilfredsstiller miljømål

Resultater så langt fra prosjektet, viser at fjordene i Rogaland tilfredsstiller myndighetenes miljømål med hensyn på næringssalter, klorofyll a og siktedyp. Makroalgesituasjonen i Rogaland viser vekst av sukkertare på de fleste lokaliteter, skriver Blue Planet AS i en pressemelding.

- Arbeidsplassene våre er avhengige av at vi har nok godt vann som ressurs. Særlig gjelder dette for landbruk og næringsmiddelbransjen, vannkraft bransjen og fiskeoppdrett. For fiskeri- og oppdrettsnæringen er det viktig at man opererer i kystvann som er godt egnet til bruk for sjømatnæringen, sier Eivind Helland i Blue Planet AS.

Videre undersøkelser vil gi gode langtidsserier, slik at man kan fange opp variasjoner over tid.

Les også: Har kartlagt tang og tare i Rogaland 19.11.2010
Les også: Rene fjorder i Rogaland 05.10.2010

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Eidesvik Laks, Erfjord Stamfisk, EWOS Innovation, NRS Feøy, Grieg Seafood og Marine Harvest. I tillegg bidrar Rogaland Fylkeskommune og Ryfylke Fondet til finansieringen av prosjektet.

Les også: Arena Ocean of Opportunities 17.06.2011

Mer om Blue Planet AS
Blue Planet AS er en non-profit nettverksorganisasjonen for sjømatindustrien, med tilholdssted på Måltidets Hus i Stavanger.