Overtar avlsprogram fra MarineBreed

Codfarmers får vederlagsfritt overta avlsprogrammet til MarineBreed, som ble slått konkurs 14. november i år.

Codfarmers ASA har etter forhandlinger med bostyret og panthaverne etter konkursen i MarineBreed AS, inngått avtale om å overta avlsprogrammet til MarineBreed AS med alle data, avlskjernen og gytegruppene vederlagsfritt, opplyser Codfarmers ASA i en børsmelding.

Fisken vil i løpet av kort tid bli overført til Codfarmers' anlegg for stamfisk, yngel og settefisk av torsk i Mørkvedbukta utenfor Bodø.

– Kontroll på hele produksjonssyklusen

Etter overtakelsen har Codfarmers sikret seg full kontroll på hele produksjonssyklusen innenfor torskeoppdrett. Codfarmers har sin egen stamfisk som leverer egg til 4 årlige utsett, og selskapet har også 2 yngelanlegg med stor nok kapasitet til å levere yngel til selskapets 2 settefiskanlegg. Dette gir en robust leveringsevne til selskapets matfisklokaliteter i Nordland, på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane, heter det i meldingen fra Codfarmers.

Det er investert betydelig ressurser i MarineBreed AS sitt avlsprogram og den fremgangen Codfarmers opplever på forbedret tilvekst på selskapets biomasse, er et resultat av et godt avlsprogram. Det er helt sentralt at dette blir videreført for å ta ut det biologiske potensialet til torsken. Avtalen er således strategisk svært viktig for Codfarmers, opplyser Codfarmers.