Trolig mindre lakserømming enn fryktet

På Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg i Osen har det trolig rømt færre laks enn først antatt. Også ved andre anlegg er situasjonen under kontroll, melder Fiskeridirektoratet.

Men samtidig meldes det om rømming fra en slaktemerd på Bømlo. Derimot var det ingen laks som unnslapp da brønnbåten Robas torsdag kveld kolliderte med fraktefartøyet Rana Frakt.

Prioriterte tømming av merd hos Marine Harvest

Etter at det ble oppdaget en stor flenge i en merd hos Marine Harvest Norway AS i Osen tirsdag denne uken, har det vært fryktet at store mengder laks hadde rømt fra anlegget.

Les også: Lakserømming fra Marine Harvest 30.11.2011

Torsdag kveld, den 1. desember, var Fiskeridirektoratet region Trøndelag tilstede da all gjenværende fisk ble tatt ut av merden.

For å hindre ytterligere rømming ble nødlossing prioritert framfor nøyaktig opptelling av fisk, men det ser ut som om det er mer fisk igjen i merden enn først antatt, opplyser Fiskeridirektoratet.

Den siste lasten ble holdt i brønnbåten gjennom natten, fordi værforholdene ikke tillot å sette fisken ut i ny merd.

Marine Harvest har utløvd dusør på kroner 200 for hver gjenfanget fisk, men gjenfangst er fortsatt vanskelig på grunn av værforholdene, opplyste direktoratet fredag.

Ny rømming på Bømlo

Fiskeridirektoratet fikk om kvelden den 1. desember melding om at 2 267 laks, med en snittvekt på 5,6 kilo, var rømt fra en slaktemerd ved Brandasund Fiskeforedling AS på Bømlo. Denne fisken har påvist PD (panceas disease), men i følge Mattilsynet er det ikke helsefarlig å spise fisken.

Slakteriet har satt i gang gjenfangst, og Fiskeridirektoratet planla inspeksjon av anlegget  fredag.

Fisk flyttet ut av anlegg i Fusa

Et av anleggene til Bolaks AS i Fusa som stod i fare for å bli ødelagt, ble torsdag 1. desember av oppdretter vurdert som stabilt etter reparasjoner.

Fra torsdag kveld har oppdretteren brukt brønnbåter for å flytte fisken ut av oppdrettsanlegget, og tidlig fredag regnet oppdretteren med å bli ferdig med flyttingen i løpet av dagen.

Ingen endring i Roan

På SalMar Farming AS sitt anlegg i Roan er det ingen statusendring siden i torsdag. Det er fremdeles mistanke om rømming etter at det ble meldt observert en tre meter lang flenge i en merd tirsdag denne uken.

Fiskeridirektoratet har gitt forhåndsvarsel om telling av fisk og opptak av not. På grunn av dårlig vær kunne den skadde merden ikke inspiseres torsdag da Fiskeridirektoratet region Trøndelag var på stedet. Av samme grunn kan inspeksjonen trolig ikke skje før over helgen.

- Vi anser at det ikke er fare for ytterligere rømming ved dette anlegget, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les også: Mulig ny lakserømming fra SalMar 30.11.2011

Ingen fisk unnslapp fra Robas

Brønnbåten Robas kolliderte torsdag kveld med lasteskipet Rana Frakt i Kobbeleia ved Bjorøy vest for Bergen, melder NRK. Det var fem personer om bord i Robas, men ingen ble skadet.

Brønnbåten var da på vei fra Haugesund til Florø med 100 tonn laks. Etter kollisjonen tok brønnbåten inn vann og mannskapet valgte da å sette baugen på land for å sikre seg mot at båten skulle synke, skriver NRK. Brønnbåten tilhører rederiet Rostein AS på Harøy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

- Båten har fått to hull i baugen, et over vann og et under, sier reder Odd Einar Sandøy til nettstedet.

Etter å ha fått midlertidig tettet hullet under vann, gikk Robas for egen maskin til lakseslakteriet til Sekkingstad ved Skogsvåg på Sotra, hvor lasten på 100 tonn levende laks ble losset.

- Laksen lever i beste velgående. Eieren og eksportøren skal nå avgjøre hva som skal skje videre med lasten, sa Sandøy til nyhetskanalen fredag formiddag.

Skadeomfanget var ikke slik at det var fare for at laksen skulle slippe fri, det bekrefter rederen til NRK.