- Maks 70.000 laks rømte i Osen

Del saken

Fiskeridirektoratet mener at det rømte mellom 50.000 og 70.000 laks fra Marine Harvest Norway sitt anlegg i Osen i slutten av november.

– Vi er ganske sikre på dette tallet, og det er jo mye mindre enn først fryktet, sier regiondirektør Otto Gregussen i Fiskeridirektoratet region Trøndelag til NRK.

Gregussen understreker at det likevel er mye fisk på rømmen.

– En rømt oppdrettslaks er jo alltid en for mye, men nå er vi i alle fall ganske sikre på at tallet fra Marine Harvests sitt anlegg ikke er så høyt som mange trodde da rømmingen ble opp daget tirsdag i forrige uke, sier han.

Det er fortsatt ikke avklart om det har rømt fisk fra SalMar sitt anlegg i Roan. Foreløpig har dårlig vær forhindret telling av gjenværende fisk i noten.

- Vi har fora fisken helt som normalt etter at vi oppdaget flengen, og det er ingen reduksjon i utforinga. Det tyder på at fisken fortsatt er der, sier oppdrettssjef i SalMar, Bjørn Larsen, til NRK.

Les også: Trolig mindre lakserømming enn fryktet 04.12.2011

Ville påstander om rømming

Etter at det ble oppdaget hull i notposer hos Marine Harvest og SalMar hvor det hadde vært henholdsvis 300.000 og 350.000 fisk, gikk nyhetsbyrået NTB ut med påstander om at 700.000 laks kunne være på rømmen. Nyhetsbyrået refererte blant annet til uttalelser fra fiskeforvalter Anton Rikstad.

- Vi aner ikke hvor mye fisk som har rømt, men det var minst 350.000 i hver. Det er sannsynligvis snakk om store mengder oppdrettslaks fra de to anleggene, så dette er tragisk, hevdet fiskeforvalter Anton Rikstad overfor NRK.

Påstandene om 700.000 fisk savnet rot i virkeligheten, blant annet fordi Marine Harvest allerede hadde slått fast at mye av deres laks fortsatt var igjen i noten.

- Det var totalt 330.000 fisk i nota. Det arbeides med å kartlegge hvor mange som har rømt. Dykkeres observasjoner tilsier at det er betydelig med fisk igjen i nota, opplyste Marine Harvest da rømmingen ble oppdaget.

Les også: Lakserømming fra Marine Harvest 30.11.2011

Samtidig kunne SalMar fortelle at det neppe var snakk om en stor rømming fra deres anlegg. Selskapet hadde satt ut garn rundt merden hvor riften ble oppdaget, men uten å få fisk i garnene.

- Det kan tyde på at det i hvert fall ikke har vært noen stor rømming. Hadde det vært snakk om en rømming av betydning, ville vi allerede fått mye laks, hevdet oppdrettssjef Larsen i SalMar.

Les også: Mulig ny lakserømming fra SalMar 30.11.2011 

Med andre ord var det intet som ut fra foreliggende opplysninger tydet på at så mye som 700.000 laks kunne være på rømmen.