Mogleg ny rømming frå Marine Harvest

Del saken

Marine Harvest Norway har oppdaga hol i ei not på ein lokalitet på austsida av Smøla.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal har motteke melding om muleg rømming frå Marine Harvest Norway AS sin lokalitet i Bremnessvaet. Lokaliteten ligg på austsida av Smøla, tett opp til fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag, melder Fiskeridirektoratet. 

Under rutineinspeksjon med kamera vart det observert hol i ei av tre nøter på lokaliteten. Holet er om lag 40 centimeter langt, og sit på om lag 25 meters djupn.

Fisken i nota er slakteklar, men Fiskeridirektoratet har per i dag ikkje oversikt over kor mange individ det er i den aktuelle nota.

Det er sett i verk gjenfangstfiske, opplyser direktoratet.

Nyleg rømde det mellom 50.000 og 70.000 laks fra Marine Harvest sitt anlegg i Osen i Sør-Trøndelag.

Les også: - Maks 70.000 laks rømte i Osen 05.12.2011
Les også: Lakserømming fra Marine Harvest 30.11.2011