Lågare eksportpris for fersk laks

Del saken

Prisen for fersk laks til eksport, var lågare i veke 32 enn i veke 33.

I veke 33 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,44 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka tidlegare, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 10 821 tonn, ein oppgang på 1,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 678 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 663 tonn frosen laks og prisen var 34,12 kroner per kilo. 
  

Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 

33

10 821

30,44

663

34,12

 

 

 

 

 

32

10 678

31,32

474

35,70

31

9 966

34,21

395

37,76

30

9 717

37,97

452

35,97

29

9 538

38,36

396

37,06

28

9 215

36,65

431

36,49

27

10 580

36,10

499

37,24

26

10 779

35,73

427

34,49

25

11 039

36,76

458

35,24

24

10 301

35,03

604

35,36