23 millioner til forskning i 2012

Del saken

Havbruksprogrammet har innvilget søknader om til sammen 23 millioner kroner i støtte til forskning i 2012.

Havbruksprogrammet har prioritert kunnskapsplattform på genetiske interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks. I tillegg er det innvilget 14 nye prosjekter innenfor fiskehelse, bærekraft, miljøvennlig teknologi og internasjonalt samarbeid, melder Norges forskningsråd.

Les også: Viktig forskningssamarbeid om laks 04.12.2011

Samlet søknadsbeløp på 87 millioner

Havbruksprogrammet mottok tilsammen 58 søknader med et samlet søknadsbeløp på 87 million kroner for 2012. Av disse er 15 prosjekter innvilget støtte med til sammen 23 million kroner for 2012. Totalt er det avsatt 78 millioner kroner for årene 2012 til 2015.

De innvilgede prosjektene er høyest ranket av fageksperter innenfor sine konkurransearenaer. I tillegg er de vurdert som svært nyttige for næringen og forvaltningen. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) bidrar med 5 millioner kroner til tre av prosjektene i 2012.

Forsker- og kompetanseprosjekter for næringslivet

Havbruksprogrammet mottok 29 søknader til fristen 31. august, med et omsøkt volum på 61,5 millioner kroner for 2012. Av disse ble 8 søknader (27 prosent) ble innvilget med til sammen 18,3 millioner kroner (29,8 prosent) for 2012.

- Dette er betydelig høyere innvilgelsesrate sammenlignet med tidligere år (< 10 prosent) og skyldes et redusert antall søknader, opplyses det i meldingen fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Det kom inn 20 søknader til innovasjonsprosjekter med en søknadssum på 22,2 million kroner for 2012 til søknadsfristen 12. oktober. Tre prosjekter kunne støttes innenfor tilgjengelige midler med til sammen 3,6 millioner kroner for 2012.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg ble det innvilget fire prosjekter på til sammen 1,5 million kroner til prosjektetableringsstøtte og gjesteforskerstipend. Her kom det inn 9 søknader på til sammen 3,2 million kroner i søkt beløp.

Les mer
•  Innvilgede prosjekter 2012 - Havbruksprogrammet (pdf)