Vil justere NYTEK-forskriften

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår nå å endre den nye NYTEK-forskriften som ble fastsatt i august i år.

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) ble fastsatt i august 2011 og trer i kraft 1. januar 2012. 

Les også: Ny NYTEK-forskrift fastsett 18.08.2011
Les også: Strengare krav til oppdrettsanlegg 21.01.2011

Uavhengighetstype ønskes endret fra A til C

Den nye forskriften setter blant annet strengere krav til uavhengighet for organ som skal inspisere og sertifisere oppdrettsanleggene. Etter NYTEK-forskriftens § 7 annet ledd, skal akkrediterte organ tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN ISO/IEC 17020.

Men allerede før den nye forskriften trer i kraft, ønsker departementet nå å lempe på vilkårene.

- På bakgrunn av henvendelser, og etter samråd med Fiskeridirektoratet, har det blitt klart at et krav om absolutt uavhengighet mellom de som foretar fortøyningsanalysen og utstyrsleverandørene, vil kunne bryte opp etablert kompetanse og motvirke en hensiktsmessig synergieffekt, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

- Det foreslås derfor endring til krav om uavhengighet type C for organ som foretar fortøyningsanalyse, heter det videre i meldingen.

Det vil bli gjennomført en forkortet høring - med frist 27. desember 2011.

Les mer
•  Endring av NYTEK-forskriften § 7 annet ledd - Høring