Nytt aksjeprogram i Marine Harvest

Del saken

Også i år har Marine Harvest ASA tilbudt alle fast ansatte å kjøpe egne aksjer til redusert pris, et tilbud som flere av selskapets primærinnsidere benyttet seg av.

Styret i Marine Harvest ASA har besluttet å gi samtlige fast ansatte i selskapet og dets norske datterselskaper adgang til å kjøpe aksjer i selskapet innenfor de rammer som følger av skattelovens §5-14 (ansattes adgang til kjøp av aksjer til underpris).

Tilbudet til de ansatte tok utgangspunkt i prisen for Selskapets aksjer den 7. desember 2011, NOK 2,5945 pr. aksje.

De relevante reglene i skatteloven gir ansatte rett til å motta en fordel til en verdi av inntil NOK 1.500,- i forbindelse med et slikt tilbud. Basert på dette har de fast ansatte fått tilbud om å kjøpe 2.891 aksjer i selskapet til en verdi av om lag NOK 7.500,- mot en kjøpesum på om lag NOK 6.000, opplyser Marine Harvest ASA i en børsmelding.

Marine Harvest kjøpte egne aksjer til programmet

Ved tilbudsperiodens slutt den 7. desember i år hadde selskapet mottatt aksepter på dette tilbudet for i alt 1.170.855 aksjer.

For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de mottatte akseptene har selskapet, den 7. desember 2011 kjøpt 1.170.855 egne aksjer i markedet til gjennomsnittskurs NOK 2,5945 pr. aksje. Disse aksjene vil bli videresolgt de ansatte som har akseptert å delta i aksjeprogrammet på ovennevnte vilkår.

Ti primærinnsidere kjøpte aksjer

Ti primærinnsidere i Marine Harvest har valgt å benytte seg av tilbudet til de ansatte, og hver kjøpt 2.891 aksjer, totalt 28.910 aksjer. Dette gjelder:

Alf-Helge Aarskog (CEO), Marit Solberg (Farming Director), Jørgen K Andersen (CFO), Henrik Heiberg (VP Finance & Treasury/Finance Director), Pedro S Leite (VP Director of Tax and Legal), Rune Hegrestad (Group Director IT), Lise Merethe Holen Martinsen (VP Accounting & Controlling), Jørgen Christiansen (Communications Director), Hedvig Lima (Senior Accounting Manager) og Turid Lande Solheim (ansatterepresentant i Styret).

Selskapet hadde et tilsvarende aksjeprogram i fjor.

Les også: Aksjeprogram i Marine Harvest 01.10.2010