Lavere lønnsomhet med settefisk

Del saken

Lønnsomheten i settefisknæringen gikk ned fra 2009 til 2010.

Det viser Fiskeridirektoratets årlige kartlegging av lønnsomheten i selskap med produksjon av settefisk av laks og regnbueørret for produksjonsåret 2010, melder Fiskeridirektoratet.

Gjennomsnittlig fortjeneste per stk solgt yngel og smolt gikk ned med 12,1 prosent til kr 0,58 per stk i 2010. Økte produksjonskostnader var en av årsakene til den negative utviklingen fra 2009 til 2010.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad per stk gikk opp med 4,3 prosent til kr 6,96 i 2010. Redusert produksjon i form av færre solgte individ av yngel og smolt, var en annen faktor som bidro til å redusere fortjenesten per stk fra 2009 til 2010.

Gjennomsnittlig driftsmargin gikk ned fra 16,2 prosent i 2009 til 15,8 prosent i 2010.

Gjennomsnittlig salgspris økte litt i 2010 sammenlignet med 2009. Gjennomsnittlig salgspris per stk solgt smolt var kr 8,81 i 2010, mens gjennomsnittlig salgspris per stk solgt yngel var kr 2,72 i 2010.

Beregninger viser at settefisknæringen hadde et samlet resultat før skatt på 431 millioner i 2010. Tilsvarende beregning for 2009 viser et samlet resultat før skatt på 418 millioner kroner.

Les også: God lønnsomhet med settefisk 09.12.2010