Forsker på T-celler for å utvikle vaksiner

Del saken

Nøkkelen til å kunne utvikle effektive vaksiner mot virussykdommer hos laks og annen fisk ligger i å forstå fisken immunforsvar.

T-cellene er en gren av immunforsvaret som er særlig viktig mot intracellulære mikrober som ILA-virus og PD-virus. Spørsmålet er: Hvordan trigge laksens T-celler til å bidra med økt motstandskraft mot virus?

Veterinærinstituttet har fått midler fra Norges forskningsråd til et prosjekt som skal utforske nettopp dette, melder Veterinærinstituttet.

− T-cellene er sentrale dirigenter av hele immunsystemet, men kan også bidra direkte ved å drepe lakseceller som har blitt infisert av virus, forteller leder for prosjektet, Søren Grove ved Veterinærinstituttet.

− Akkurat som B-cellene, tilhører T-cellene den delen av immunsystemet som må ”læres opp” til å reagere effektivt mot virus. En slik “opplæring” som kan oppnås ved vaksinering - dersom vaksinen er god nok, sier Grove.

Han forklarer at en god vaksine må på rette måte kunne instruere laksens immunsystem til å lage en immuntilstand som er beskyttende og langvarig.

− Vaksineutviklere bør derfor vite hva slags immuntilstand som er gunstig mot en gitt mikrobe. Per i dag har vi store kunnskapshull om T-cellenes rolle hos fisk. Prosjektet har derfor som hovedmål å bestemme hva som er karakteristisk for T-celler som bidrar positivt til slik beskyttelse, slik at dette kan fungere som en ‘gylden mal’ i fremtidig utvikling av effektive vaksiner, avslutter han.

Engelsk tittel for prosjektet er: «Protection against intracellular pathogens: T-cell based immunity and vaccines».

Veterinærinstituttets samarbeidspartnere er: Norges Veterinærhøgskole, Friedrich-Loeffler-Institute, Insel Reims (Tyskland), University of Wisconsin (USA), University of Aberdeen (Scotland), University of Iowa (USA), Intervet-Norbio.