Dialog med Norske Lakseelver

Del saken

I høst har Fiskeridirektoratets holdt innlegg på de regionale årsmøtene til Norske Lakseelver, både på Vestlandet og i Nordland.

Dette har vært en positiv erfaring. Norske Lakseelver er en organisasjon som organiserer cirka 7 000 rettighetshavere i om lag 70 norske laksevassdrag. Dette er en interessegruppe som Fiskeridirektoratet tidligere ikke har hatt så mye kontakt med, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

- Likhet med fiskarlagsmøter

- Det som overrasket mest var likheten med fiskarlagsmøtene vi normalt deltar i. Ved nærmere ettertanke er selvsagt dette helt naturlig, siden dette er foreningen for de som driver næring med utgangspunkt i salg av fiskekort, overnatting og så videre, mener Hans Haddal.

Han er tidligere direktør i Fiskeridirektoratet Region Vest, og er nå seniorrådgiver samme sted.

- Det var mange velkjente spørsmål som gikk igjen i møtet, som for eksempel utvikling i gytebestand, fangstbestand, reguleringer av utøvelsen av fisket gjennom fangstdøgn, redskapsbegrensinger og så videre, forteller Haddal.

Ulike syn på «catch and release»

I møtet i Nordland kom det også opp en diskusjon omkring den internasjonale trenden med «catch and release». Enkelte ser dette som en viktig del av framtiden med sikte på å legge til rette for sportsfiske, samtidig som en ikke tar ut mer av bestanden enn nødvendig.

Andre hadde betenkeligheter med å sette denne ordningen i system ut fra norske fisketradisjoner om å fiske og jakte til matauk og hensynet til fiskevelferd.

- Behov for kunnskap

Både arrangør og møtedeltakerne ga uttrykk for at de satte stor pris på at Fiskeridirektoratet deltok på møtene. Det er åpenbart stort behov for informasjon om både regelverk og det Fiskeridirektoratet gjør i arbeidet med å forebygge rømming av fisk innenfor gjeldende rammer, forteller Haddal.

– Enkelte ga uttrykk for at de ikke hadde vært klar over at det ble arbeidet så godt og systematisk for å forebygge rømming gjennom IK-revisjoner, tekniske kontroller og tett oppfølging av hendelser, sier Haddal.

- Misunner Nordland

På et møte i Nordland kunne Haddal også melde om null rapportere rømminger av laks i fylket så langt i 2011.

– Det hadde vært flott om denne trenden kunne holdt ut året, i vest er vi ikke så lite misunnelige, forteller Haddal.