Sammensatte sykdomsproblemer

Arkivbilde: Sykdommen HSMB gir dårlig tilvekst. Her er en sammeligning mellom normal og syk fisk med samme alder. Foto: Trygve Poppe / Veterinærinstituttet

Sykdom hos laks kan forårsakes av mange faktorer i kombinasjon, slik som blant annet flere mikroorganismer, forskjellige miljøpåvirkninger, oppdrettsbetingelser og feilernæring.

Når man ikke vet hvilke faktorer som bidrar til at sykdom utvikles, og deres relative betydning, er det vanskelig å både forebygge og behandle.

Multifakturelle sykdommer i lakseoppdrett

Eksempler på multifaktorielle sykdommer er mange. Gjennom prosjektet «Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett», søker forskere i Nofima sammen med bl.a. Aqua Gen AS og Veterinærinstituttet å få økt kunnskap om utviklingen av slike sammensatte sykdommer, vurdere effektene av flere forskjellige variabler og finne eventuelle samspill mellom de ulike faktorene, skriver Nofima i en pressemelding.

Dette er et treårig prosjekt som startet opp 1. september i år. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

IPN, HSMB, CMS og PGI

IPN, HSMB, CMS og PGI, dette er noen av de sykdommene som i dag gir problemer for lakseindustrien. Nasjonalt er IPN den sykdommen som årlig registreres med flest antall utbrudd. Informasjon fra felt i blant annet Troms og Finnmark, viser for eksempel at IPN årlig påvises i mer enn halvparten av alle oppdrettsanlegg. Ofte følger flere av de andre sykdommene i kjølvannet av IPN. Fra mange regioner meldes det at spesielt HSMB ofte oppstår etter et IPN utbrudd, og denne sykdommen synes i tillegg å være stressrelatert.

– Vi håper å kunne identifisere effekten av blant annet genetisk resistens (såkalt QTL fisk), IPN-virus bærerstatus, vaksinering og miljørelaterte faktorer på sykdomsutvikling, i første omgang på HSMB, sier forsker og leder av prosjektet, Lill-Heidi Johansen.

– Forsøk med IPN-virus bærerfisk og med påfølgende HSMB smitte i laboratoriet skal følges opp av et større feltstudium der det blant annet skal utføres en epidemiologisk analyse, sier Johansen.

– Resultatene fra laboratorieforsøkene og feltstudiet vil samlet kunne gi industrien muligheten for lettere å vurdere helsesituasjonen for fisken de har i merdene. Lakseprodusentene vil da kunne forebygge og behandle utbrudd av sykdom på en bedre måte, avslutter Johansen.

Mer om sykdomsbetegnelser
IPN (Infeksiøs pankreasnekrose)
HSMB (Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse)
CMS (Cardiomyopati syndrom)
PGI (Proliferativ gjellebetennelse)