Ny PD-påvisning hos Lerøy Hydrotech

Del saken

Lerøy Hydrotech har fått påvist Pancreas Disease (PD) på enda en lokalitet på Nordmøre.

Lerøy Hydrotech AS meldte den 5. desember 2011 om at det var konstatert PD-virus på en av selskapets lokaliteter.

- Med bakgrunn i påvist PD på den aktuelle lokaliteten er det foretatt uttak av fisk til PCR analyse fra samtlige av selskapets øvrige lokaliteter i regionen. Disse prøvene er nå analysert med påvisning av virus på en ny lokalitet, skriver Lerøy Seafood Group ASA i en børsmelding.

Lerøy Hydrotech AS er et 100 prosent eid datterselskap av Lerøy Seafood Group og driver med produksjon av laks på Nordmøre. Fiskebeholdning på den aktuelle lokaliteten utgjør i størrelsesorden 500 tonn og har en bokført verdi på 27 millioner kroner.

Ifølge Mattilsynet er det i overkant av to millioner fisk på lokalitet 10229 Fætten i Halsa kommune, hvor det nå er påvist PD. Fisken ble satt i sjøen høsten 2011.

Mattilsynet har nå pålagt selskapet å slakte ut fisken på lokalitet Kråkøya i Aure kommune, hvor den forrige påvisningen ble gjort.

– Innen julaften skal drøyt 1000 tonn fisk med en gjennomsnittsvekt på drøyt kiloen opp av sjøen, sier seniorinspektør Aud Skrudland i Mattilsynet i Kristiansund til Tidens Krav.

Prøveuttak av fisk hos flere selskap

Det er videre foretatt uttak av fisk til PCR analyse fra de øvrige havbruksselskapene i regionen for å avklare om det kan være en mer omfattende situasjon. Resultatet av disse forventes å være klart i løpet av inneværende uke.

Som et ledd i bekjempelsesstrategien mot PD i regionen og for å unngå overføring av smitte til annen produksjon i området, vil selskapet i samråd med Mattilsynet vurdere å avslutte produksjonen på de aktuelle lokalitetene i løpet av de nærmeste ukene, heter det i meldingen fra selskapet.

Det vanlige er at Mattilsynet pålegger rask utslakting av all biomasse på lokaliteten, når det er påvist PD i et anlegg nord for Hustadvika.