PD-strategien kan bli revurdert

Del saken

Mattilsynet åpner for å vurdere om flere påvisninger av PD nord for Hustadvika, kan gi grunnlag for å endre dagens strategi med rask utslakting av fisk.

Pancreas Disease (PD) er en fiskesykdom som ikke sjelden påvises i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika, mens anleggene fra Hustadvika i Møre og Romsdal og nordover langs norskekysten stort sett har vært forskånet sykdommen.

Oppdrettsnæringen har i årevis jobbet i samarbeid med Mattilsynet om å bekjempe PD nord for Hustadvika, som har fungert som en barriere mot spredning av sykdommen. Nye påvisninger av PD-virus og PD nord for denne barrieren, er de siste årene bekjempet med rask destruksjon eller utslakting av fisk, for å unngå spredning av smitte i det stort sett PD-frie området. Det er dette som ligger i gjeldende strategi.

Vil kartlegge situasjonen

Men etter at det nylig er konstatert pankreassykdom eller mistanke om pankreassykdom på tre lokaliteter nord for Hustadvika, vil Mattilsynet bruke tiden fremover til å kartlegge situasjonen og ha møter med næringen.

- Situasjonen med totalt tre lokaliteter med påvisning eller sterk mistanke om PD samtidig er uvanlig, og gjør at situasjonen er mer komplisert og uoversiktlig. Vi bruker litt mer tid på å områ oss enn vi normalt ville gjort i en slik situasjon.

Det forteller seksjonssjef Knut Rønningen ved Mattilsynets regionkontor for Trøndelag, Møre og Romsdal til TDN Finans. Mattilsynet vil også diskutere situasjonen med oppdrettsnæringen.

- Vi skal snakke med næringen og høre om hva de mener om strategien i forhold til PD nord for Hustadvika, sier Rønningen.

PD er en fiskesykdom som kan medføre store økonomiske konsekvenser for anleggene som smittes. Sykdommen rammer kun laks og annen laksefisk og utgjør ingen risiko for mennesker.

Ny variant kan være mindre potent

Nylig ble det påvist en annen variant av PD-virus (SAV) på en lokalitet tilhørende Lerøy Hydrotech AS.

- Det som er spesielt er at vi på den ene lokaliteten som vi har testet fullt ut, har en litt annen variant enn den vanlige PD-varianten vi finner nedover Vestlandet. (...) Ting kan tyde på at den er litt mindre potent, men vi vet litt for lite om den enda, sier Rønningen.

Han mener at hvis næringen konkluderer med at den vi forlate strategien om å holde området nord for Hustadvika fritt for PD, så er det en betydelig endring. Mattilsynet vil inntil videre styre etter gjeldende strategi.

- Foreløpig er vi opptatt av å holde på strategien vi har, og vi oppfatter det som at næringen også er av den oppfatningen, sier Rønningen til nyhetsbyrået.