PD bekreftet hos SalMar

Del saken

Virussykdommen Pancreas Disease (PD) er påvist på oppdrettslokalitet Singsholmen i Hitra kommune, tilhørende SalMar Farming AS.

I dag har Mattilsyntes analyser påvist tilstedeværelse av PD viruset på SalMar Farmings lokalitet Singsholmen i Hitra kommune, skriver SalMar ASA i en børsmelding. 

SalMar Farming AS er et datterselskap av SalMar ASA og driver oppdrett av laks på Nord-Møre og i Trøndelag. 

Lokaliteten har ca 2 mill fisk med en snittvekt på ca 800 gram. Bokført verdi av biomassen på anlegget er på ca. NOK 50 mill. Nærmere 500 000 av fisken i anlegget er vaksinert mot PD. Mistanke om sykdommen kom etter rutinemessig helsekontroll på lokaliteten. 

Les også: Mistanke om PD hos SalMar 13.12.3011

Undersøker alle lokaliteter for PD

Alle SalMars lokaliteter på Nord-Møre og Sør Trøndelag vil nå bli undersøkt for PD-virus for å skaffe seg oversikt over situasjonen. Med unntak av to lokaliteter som enda ikke er ferdig analysert, så har resultater av gjennomførte analyser ikke indikert tilstedeværelse av PD viruset på andre SalMar-anlegg. Også anlegg hos andre oppdrettere i regionen vil bli undersøkt, opplyses det i meldingen. 

SalMar deltar i gruppen «Stopp PD til Midt-Norge» og samarbeider med Mattilsynet og andre oppdrettere i regionen om å unngå introduksjon av PD viruset til Midt-Norge. Det er de siste årene lagt ned et stort arbeid for å opprettholde den gode biologiske statusen i regionen. 

Videre håndtering av situasjonen knyttet til PD påvisningene i området, vil bli gjort i et samarbeid mellom oppdrettere og Mattilsynet. Alternative løsninger til utslakting av anlegget vil bli vurdert, opplyser selskapet.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Sykdommen rammer kun laksefisk og utgjør ingen risiko for mennesker. Pankreassykdom påvises ikke sjelden i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika.