Opprettholder PD-strategien

Mattilsynet og oppdrettsnæringen viderefører strategien om å holde Hustadvika som en barriere mot Pancreas Disease (PD). Samtidig åpnes det for å flytte fisk.

Dette er svært viktig for oppdrettsnæringen fra Nordmøre og hele kysten nordover, skriver Mattilsynet i en pressemelding. Samtidig åpnes det nå for at oppdrettere skal få lov til å flytte PD-fisk bort fra området nord for Hustadvika.

Les også: PD-strategien kan bli revurdert 13.12.2011

Får flytte PD-laks

Mattilsynets regionkontor for Trøndelag, Møre og Romsdal har innvilget søknad fra Lerøy Hydrotech og Salmar om på visse vilkår å få flytte fisk fra lokaliteter med PD-påvisning på Nordmøre og Sør Trøndelag til lokaliteter i ytre deler av Romsdal slik at området nord for Hustadvika søkes holdt PD-fritt.

Etter en totalvurdering har Mattilsynet kommet til at en flytting av deler av fisken er forsvarlig ut fra hensynet til fiskehelse og velferd. En flytting vil kunne øke risikoen noe for utbrudd av sykdommen, både på fisken som flyttes og for andre anlegg i området den flyttes til.

For å redusere denne risikoen er det knyttet strenge vilkår til avgjørelsen.

En flytting vil på lenger sikt kunne gjøre det enklere å opprettholde strategien med å holde Hustadvika som en barriere mot PD, uttaler Mattilsynet.

For Mattilsynet har det vært en krevende avgjørelse der hensynet til fiskehelse, fiskevelferd og hensynet til de store verdier som er involvert er vurdert. Mattilsynets vurdering er at beslutningen om flytting ikke har negative konsekvenser for vill laksefisk, heter det i meldingen fra Mattilsynet. 

Flere kontroller

Mattilsynet vil trolig trappe opp kontrollvirksomheten i tiden fremover, for å hindre av smitten får spre seg.

– Det blir veldig vesentlig å holde en oversikt over smittestatus i de ulike lokalitetene. Vi må ha kunnskap om status til en hver tid, og ser ikke bort fra at det blir ytterligere undersøkelser framover, sier seksjonssjef i Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal, Knut Rønningen, til NRK.

Delt løsning

– Aktørene har signalisert en delt løsning. Noe vil kvernes, noe fisk er stor nok til å slaktes for salg, mens lokaliteter i Romsdal og på Sunnmøre er mest aktuelle for en flytting, uttalte koordinator Asgeir Østvik i Stopp PD-gruppen til Tidens Krav fredag.

Les også: PD bekreftet hos SalMar 15.12.2011
Les også: Ny PD-påvisning hos Lerøy Hydrotech 13.12.2011

PD-strategien
Oppdrettsnæringen har i årevis jobbet i samarbeid med Mattilsynet om å bekjempe PD nord for Hustadvika, som har fungert som en barriere mot spredning av sykdommen. Nye påvisninger av PD-virus og PD nord for denne barrieren, er de siste årene bekjempet med rask destruksjon eller utslakting av fisk, for å unngå spredning av smitte i det stort sett PD-frie området. Det er dette som ligger i gjeldende strategi.