Havbrukere vil bli flinkere

Del saken

I overkant av 200 havbrukere deltok sist uke da FHL holdt kurs i Bodø og Bergen om rømmingssikring og om tekniske krav til havbruksanleggene (NYTEK-forskriften).

Blant deltakerne var oppdrettere og utstyrsleverandører fra Finnmark i nord til Rogaland i sør, fremgår det av en pressemelding fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– Interessen for å sette seg inn i nytt regelverk og lære hvordan en sikrer seg mot rømming er svært stor, sier FHLs miljørådgiver, Trude H. Nordli.

- Nytt regelverk krever økt kunnskap. Vi ser at havbrukere vil lære mest mulig og sikre seg at de kan regelverket, sier Nordli.

NYTEK-forskriften omhandler krav til teknisk standard for havbruksanlegg. En oppdatering av forskriften blir gjeldende fra 1. Januar 2012. Kurset hadde fokus på standard og ny forskrift, hvor  uklarheter og utfordringer vil bli diskutert av sentrale aktører i næringen. Over 100 personer gjennomførte kursene i Bodø og Bergen.

Les også: Vil justere NYTEK-forskriften 08.12.2011
Les også: Ny NYTEK-forskrift fastsett 18.08.2011

Rømmingssikring

I tillegg til kursene i NYTEK er det også gjennomført enda et kurs i rømmingssikring.

- Disse kursene er svært populære og nødvendige. Vi har som kjent en 0-visjon i næringen. Kursing er et av mange virkemiddel for å nå målet, sier Nordli. 

I løpet av 2011 har ca 550 personer gjennomført kurs i rømmingssikring. Nordli tror noe av interessen skyldes at oppdretterne ser nytten av kursene og den erfaringsutvekslingen de bidrar til.

- Det er ingen som ønsker at fisk rømmer. Hendelsene den siste tiden gjør også sitt til at folk virkelig tenker over hvordan en kan bli enda flinkere. Det er derfor ekstra gledelig at så mange prioriterer disse kursene, avslutter Nordli.

Les også: Sterkt fokus på rømming 22.01.2011