Storsatsing på miljøteknologi

Del saken

Innovasjon Norge bevilger over 56 millioner kroner til miljøteknologi fordelt på 11 selskaper. Storsatsing på miljøteknologi skal gi nye arbeidsplasser.

Pengene går til utvikling av el-ferje med verdensomspennende markedspotensial, til mikroalger for laksefôr, til produksjon av tidevannsenergi og til vindmølleproduksjon. Det betyr nye arbeidsplasser, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

MicroA AS i Rogaland får 9,6 millioner kroner i tilskudd til å delfinansiere et pilot- og demonstrasjonsanlegg for produksjon av mikroalger til for fôr til laks.

Flumill AS i Rogaland får 15,5 millioner kroner i tilskudd for å delfinansiere design, konstruksjon og demonstrasjon av en helt spesiell tidevannsmølle.

ChapDrive AS i Sør-Trøndelag får 13 millioner kroner. Et vellykket prosjekt kan resultere i reduserte kostnader forbundet med vindkraftproduksjon.

Næringsklyngen ARENA Maritime Cleantech får 18,5 millioner kroner hvor syv Hordalandsbedrifter er involvert: Wärtsilä Norway AS, Sunnhordaland Kraftlag Nett AS, Apply Oil & Gas AS, Fjellstrand AS, Mecmar AS, Servogear AS og Tide Sjø AS. Suksess i prosjektet kan bety et gjennombrudd for bruk av lagret energi i fremdriften av skip. Teknologien kan revolusjonere fremdriftssystemer i fartøy for kortere strekninger, kystnære områder eller på innsjøer, heter det i meldingen.

Les også: Forsøker erstatte fiskeolje med mikroalger 25.10.2011
Les også: Forskere skal bistå tang- og tarefarmer 16.08.2011

Verdiskaping og arbeidsplasser

Miljøteknologiordningen dekker alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det dreier seg både om teknologier som begrenser forurensning ved hjelp av rensing, miljøvennlige produkter og bedre effektiv ressurshåndtering, og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen.

Prosjektene må ha et vesentlig potensial for verdiskaping i Norge for å nå opp i kampen om bevilgning. Selskapene som har fått støtte er nær kommersialisering av sin teknologi og skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold.

- Hensikten med ordningen er å skape nye arbeidsplasser basert på fremtidens løsninger. På denne måten skaper vi både lønnsomt næringsliv og god miljøpolitikk, sier næringsminister Trond Giske.

Les også: Feilslått satsing på alger? 04.02.2011 (debatt)

Mer om Miljøteknologiordningen

Totalt er det i år bevilget 257 millioner kroner til bedrifter i Miljøteknologiordningen. 

  • Prosjektet skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt før tilskudd, og bedriftsøkonomisk lønnsomt etter tilskudd. Støtten skal være utløsende. 
  • Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde og/eller nyhetsgrad. Teknologien og/eller tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt. 
  • Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres i søknaden og i sluttrapport fra støttemottaker. 
  • Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. 
  • Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge.