Ingen gebyr for skjellprodusenter for 2011

Mattilsynet kommer ikke til å kreve inn gebyr for skjellprodusentene for 2011.

Mattilsynet og matdepartementene ser på endringer i gebyrordningen for skjellprodusenter, og ny ordning kommer i 2012, melder Mattilsynet.

Inntil ny gebyrordning for produsenter av blåskjell med videre er på plass, videreføres dagens ordning med at Mattilsynet dekker kostnader for visse laboratorieanalyser.

Les også: Tilbakefører gebyr til skjellprodusenter 03.06.2011
Les også: Gebyr for skjellprodusenter i drift 20.12.2010