Yngre toppforskere i havbruk

I perioden 2008-2013 investerer Havbruksprogrammet 40 millioner kroner i prosjektene til fem forskerne.

Gjennom ordningen «Prosjekt for yngre toppforskere i Havbruk» (TOPPFORSK) sørger programstyret for gode rammevilkår gjennom prosjektstøtte på inntil 8 millioner kroner i løpet av en fireårsperiode. Målet er å gi yngre, lovende forskere muligheten til å nå internasjonal toppklasse og utvikle seg til gode forskningsledere, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

De første tildelingene ble gitt fra 2008 til Finn-Arne Weltzien (Norges veterinærhøgskole) og Mari Moren (Nifes). Jorge Fernandes (Universitetet i Nordland) startet sitt prosjekt i 2009, og Marit Seppola (Nofima) og Ernst Hevrøy (Nifes) har fått støtte fra 2010. Alle prosjektene gjelder forskning på enten torsk eller laks, og presenteres i det siste nummeret av Nytt fra Havbruk (nr 3-4/2011).

– TOPPFORSK har vært viktig

En av de første «yngre toppforskerne», Finn-Arne Weltzien, mener de 40 millionene Havbruksprogrammet har investert på toppforskerne, blir enda mer lønnsomme gjennom ytterligere satsing.

– Alle de fem har vært svært opptatt av metodeoppbygging og utvikling av basalkunnskap. Prosjektene har dermed lagt til rette for videre forskning og uthenting av ny kunnskap og flere resultater i løpet av kort tid. Det vil være synd dersom dette ikke blir utnyttet i videre forskning, sier Weltzien.

Han legger ikke skjul på at TOPPFORSK-prosjektet allerede har bidratt til hans egen forskerkarriere.

– Tildelingen har vært helt avgjørende for min karriere. Det har blant annet medvirket til at jeg har fått fast stilling og utløst forskningsmidler fra min egen institusjon. Samtidig har stipendet gitt meg muligheten til å bygge opp en god forskergruppe med to Ph.D-studenter og en postdok-stilling, og tid nok til å utvikle metodikk som grunnlag for videre forskning, sier Weltzien.

Kvalitet og relevans

De fem er valgt ut på bakgrunn av sine faglige kvalifikasjoner og potensial for å nå internasjonalt toppnivå. I tillegg til forskningsprosjektets kvalitet er det lagt vekt på forskningens nytte og relevans. Alle forskerne har doktorgrad og en solid vitenskapelig produksjon bak seg.

TOPPFORSK-prosjektene vil fram mot 2014 levere ny kunnskap som kan bidra til å løse vesentlige utfordringer innenfor torskeoppdrett og gjøre lakseoppdrettere bedre rustet til å møte framtidige klimaendringer.

Les også: Optimalt fôr i varmere sjøvann 11.03.2010
Les også: – Fremragende torskeforsker 07.01.2010

Mer om de fem TOPPFORSK-prosjektene

 • Differential neuroendocrine regulation of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in Atlantic cod and GFP-transgenic medaka.
  Prosjektleder: Finn-Arne Weltzien, Norges veterinærhøgskole (2008-2011).
 • Investigate mechanisms of bone development in craniofacial structures of cod through pathways regulated by prostaglandins and retinoic acid.
  Prosjektleder: Mari Moren, Nifes (2008-2011).
 • Impact of photoperiod and sexual maturation on growth performance of Atlantic cod - a genomic perspective.
  Prosjektleder: Jorge Fernandes, Universitetet I Nordland (2009-2012).
 • Salmon & climate (Local effects of global warming: Effects of period of higher temperature than the normal range for Atlantic salmon).
  Prosjektleder: Ernst Hevrøy, Nifes (2010-2013).
 • Intracellular lifestyle of Francisella piscicida in Atlantic cod.
  Prosjektleder: Marit Seppola, Nofima (2010-2013).