Opprettholder vedtak om flytting av fisk

Del saken

Mattilsynets hovedkontor opprettholder konklusjonen om at klinisk frisk fisk fra området nord for Hustadvika kan flyttes sør for barrieren, så sant dette er smittemessig forsvarlig.

– Mattilsynet viderefører dermed strategien om å holde Hustadvika som en barriere mot PD, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk, i en pressemelding.

Mattilsynet ga i desember Lerøy Hydrotech og Salmar på strenge vilkår tillatelse til å flytte fisk som er vurdert å være klinisk frisk fra lokaliteter med PD-påvisning (Pancreas Disease) på Nordmøre og Sør Trøndelag til lokaliteter innenfor PD-sonen, slik at området nord for Hustadvika fortsatt blir holdt PD-fritt.

Les også: Reagerar på Mattilsynet sitt PD-vedtak 19.12.2011
Les også: Opprettholder PD-strategien 17.12.2011

To klager

Like før jul mottok Mattilsynet to klager på flyttevedtakene, en fra Marine Harvest og en fra Salmar. Marine Harvest mener flytting er et brudd på PD-strategien, og at fisk som flyttes vil utgjøre en økt smitterisiko der den skal flyttes til. SalMar klaget på at de kun får flytte fisk fra to av seks gjenværende merder. 

Mattilsynets hovedkontor behandlet klagene i romjulen, men har ikke tatt dem til følge.

- I vurderingen av klagene inngår en smittemessig og en generell forholdsmessighetsvurdering. Vedtak rettet mot en virksomhet skal ikke være mer inngripende enn nødvendig for å ivareta smittehensynet, sier Landsverk.

- Frisk fisk kan flyttes

Lerøy Hydrotech fikk i desember påvist PD på sine lokaliteter i Fætten og på Kråkøya. To millioner fisk på Fætten er fjernet, og er levert til produksjon av fiskeolje og ensilasje. Mattilsynet ga Lerøy Hydrotech AS tillatelse til å flytte fisken fra Kråkøya til Sandøyholmane.

- En forutsetning for å flytte fisken er at den vurderes som klinisk frisk. Lokaliteten fisken skal flyttes til ligger langt fra andre anlegg, sier Landsverk.

SalMar Farming AS fikk påvist PD på sin lokalitet Singsholmen. Mattilsynet ga Salmar tillatelse til å flytte fisk fra to merder til en egnet lokalitet, Dryna. 

- Det dreier seg om ca 450.000 fisk som er vurdert til å være klinisk frisk. Fisken er vaksinert for PD, og det er dessuten ikke påvist PD-virus i fisken, sier Landsverk.

- Grundige vurderinger

Dette er første gang det er gitt tillatelse til å flytte fisk fra PD-smittede anlegg nord for Hustadvika til sør for barrieren.

Mattilsynet har ikke tidligere mottatt lignende søknader om flytting av fisk etter PD-utbrudd nord for Hustadvika. Derfor har ikke flytting tidligere vært vurdert eller gjennomført, opplyses det fra Mattilsynet.

- Det er dermed ikke sagt at vi vil tillate flytting ved senere PD-utbrudd. Hver enkelt sak må behandles for seg, sier Landsverk.

Avgjørelsen er basert på grundig undersøkelse av anleggene i området utført av Mattilsynets inspektører, fremholder Mattilsynet.

- Vi har konkludert med at det i dette tilfelle er smittemessig forsvarlig å flytte noe av fisken, avslutter Landsverk.