Forbedrer smoltproduksjonen

Del saken

Etter 10 år i markedet fortsetter SuperSmolt-teknologien å forbedre smoltproduksjonen over hele verden, skriver Europharma AS i en pressemelding.

SuperSmolt er en patentbeskyttet teknologi som ble introdusert for verdens lakseprodusenter av MariCal Inc, Maine USA, i 2002. Teknologien har blitt benyttet av smoltprodusenter i Norge, Canada, Storbritannia, Chile og flere andre land.

I løpet av de siste 4 årene er mer enn 100 millioner smolt behandlet med denne prosessen. Basert på en grunnleggende forståelse omkring en viktig kalsiumreseptor i anadrome fiskearter slik som laks og ørret, forbereder SuperSmolt lakseyngel i settefiskanlegg for direkte overføring til sjøvann uten bruk av legemidler, hormoner eller genetisk modifikasjon.

SuperSmolt teknologien har også andre fordeler, slik som kontrollert og homogen smoltifisering til rett tid, og uten tap av vekst verken i forkant av overføringen eller i etterkant, fremholder Europharma.

SuperSmolt teknologien er tilgjengelig på verdensbasis gjennom Europharma som har en eksklusiv lisens til å benytte MariCals SuperSmolt patenter utstedt i USA, Europa, Canada, Chile og flere andre land. MariCal bistår Europharma med teknisk støtte, i tillegg til å følge opp patentene med tanke på eventuelle overtredelser.

Relaterte artikler
•  Økende bruk av SuperSmolt 18.07.2011
•  - Reduserer «pinneforekomst» hos ørret 19.04.2011
•  - SuperSmolt hindrer tilveksttap 05.08.2010