- Tell lus til riktig tid

Del saken

Tidspunkt for telling av antall lakselus på fisk før og etter behandling, kan gi store utslag for om en lusebehandling ansees som vellykket eller ikke.

Optimaliserte telleintervall kan redusere feilberegninger og hindre unødvendige gjentakelse av behandling, viser et delprosjekt av lakselusprosjektet Topilouse, melder Veterinærinstituttet.

Forskerne i delprosjektet, Daniel Jimenez og Peter A. Heuch har evaluert resultater etter badebehandling mot lakselus og undersøkt hvordan utvalgte faktorer påvirker beregningen av behandlingseffekt. Prosjektet har blant annet vist at tidspunkt for lusetelling på laks før og etter avlusning, er avgjørende for en riktigst mulig beregning.

− Gjennom prosjektet har vi fått ny kunnskap om hvordan beregning av effekt kan bli optimal, forteller prosjektleder Peter Andreas Heuch ved Veterinærinstituttet.

− Ut fra det vi har funnet, gir vi nå konkrete råd om hvordan en beregner effekt mer sikkert og nøyaktig, sier Heuch.

Mer om dette kan leses i nyhetsbrev fra luseprosjektet Topilouse - 11. november 2011 (oppdatering: ikke lenger tilgjengelig på nett).