89 PD-tilfeller i 2011

Del saken

Det ble registrert til sammen 89 påvisninger og mistanker om PD (Pancreas Disease) på fisk i 2011.

Det er omtrent samme det antallet som året før, da det ble registrert 88 tilfeller, melder Veterinærinstituttet.

Fjoråret skiller seg dog fra 2010 på tre ulike områder:

  • Det ble for første gang påvist en annen subtype av SAV, som er den virus der forårsaker PD. Tidligere har alle sekvenserte utbrudd vært forårsaket av subtype 3, mens det i 2011 er påvist minst 8 tilfeller som ikke er SAV3, men ligner mer på SAV2. 
     
  • I motsetning til i 2010, har det i 2011 vært påvisning av PD-virus utenfor den endemiske sonen, nord for Hustadvika. Det første tilfelle var i april måned på laks i Nord-Trøndelag, og de neste 3 tilfellene var i november og desember i området rundt Hitra og Vinjefjorden, rett nord for Hustadvika. Alle de 4 tilfellene utenfor sonen, tilhørte den nye SAV2-lignende varianten.
     
  • Det ble i 2011 påvist PD i 18 anlegg som oppdretter regnbueørret. Det er ikke i tidligere år blitt registrert hvor mange PD-utbrudd som skjedde på ørret, men en opptelling viser at det i 2010 ble konstatert PD på 14 anlegg for regnbueørret, 6 anlegg i 2009 og 8 anlegg i 2008. Det ser altså ut for at det har vært en øking i antall ørretlokaliteter med PD de siste årene.

Antall utbrudd i løpet av året og fylkesfordelingen, har i store trekk fulgt samme mønster som tidligere år, opplyser Veterinærinstituttet.

Les også: Ny påvisning av ny variant av PD-virus 28.11.2011