- Et tilbakeslag i arbeidet mot rømming

Del saken

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ønsker å finne årsakene til rømmingshendelsene i 2011. Tekniske krav tilsier at anleggene skal tåle ekstremt uvær.

- Økningen i antall rømt laks i 2011 er et tilbakeslag for havbruksnæringen. Nullvisjonen står fast, men utviklingen viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å bli bedre på rømmingssikring, sier Tarald Sivertsen i en pressemelding. Han leder FHLs rømmingsutvalg.

I 2006 rømte nesten én million fisk. Siden den gang har forebyggende tiltak i laksenæringen ført til betydelig nedgang i rømmingstallene.

Utviklingen har likevel snudd og gått i feil retning, og Fiskeridirektoratets offisielle statistikk for 2011 vil dessverre vise en økning siden bunnåret i 2008 hvor 111.000 laks rømte. Ved inngangen til desember 2011 var det rapportert omlag 320.000 rømte laks, men tallet vil bli oppjustert etter det voldsomme uværet på tampen av året, opplyser FHL.

Les også: 60.000 laks kan ha rømt fra SalMar 09.12.2011
Les også: Lakserømming fra Marine Harvest 30.11.2011

- Må finne årsakene

Tarald Sivertsen understreker at det er avgjørende å få klarhet i årsakene til rømmingshendelsene som særlig gjorde seg gjeldende i forbindelse med ekstremværet langs kysten. Denne kartleggingen må gjøres på en systematisk måte.

- Det er avgjørende at alle rømmingshendelser blir gjennomgått slik at hele næringen lærer av det og setter inn nødvendige tiltak. Selv om det er en svært liten del av laksen i merdene som noensinne rømmer, kan vi aldri senke skuldrene så lenge utviklingen går feil vei, sier Sivertsen.

Tiltakene som erfaringsvis har gitt gode resultater, er innføring av nytt og mer robust utstyr, samt skjerping av rutiner, prosedyrer og økt kunnskap knyttet til kritiske operasjoner på anleggene. Parallelt er det innført regelverk og krav om sertifisering som har vært skjerpende.

- Skal tåle ekstremvær

Dagens regelverk og tekniske krav tilsier at anleggene skal tåle ekstremt uvær som kan oppstå i en 50-årsperiode. De aller fleste anleggene klarte seg helt fint i ekstremværet i 2011, men de få hendelsene som oppsto, gjør at næringen på nytt vurderer om utstyr og standarder er tilstrekkelige i de områdene der anleggene er mest utsatt for naturkrefter.

- Fra januar i år er deler av regelverket endret, noe som vi forventer vil gi effekt i året som kommer. Men rømmingsproblemet er til syvende og sist næringens ansvar, og vi må vurdere å sette inn flere tiltak som går lenger enn de kravene myndighetene setter til oss, sier Sivertsen.

Bedriftene organisert i FHL har vedtatt en nullvisjon for rømming. Tarald Sivertsen leder FHLs rømmingsutvalg som er etablert for å styrke forbedringsarbeidet i næringen.

Les også: - Feil medisin mot rømming 20.12.2011
Les også: Innfører tak på 200.000 fisk per merd 20.12.2012