BioMar fikk stor fôrkontrakt i Troms

Del saken

BioMar AS og «Sør-Troms Gruppen» ble ved årsskiftet enige om å inngå et 2-årig samarbeid, der BioMar skal være ny hovedleverandør av fiskefôr til gruppens selskaper.

Avtalen har en verdi på omkring 350 millioner kroner og er således av betydelig størrelse, skriver BioMar AS i en pressemelding.

«Sør-Troms Gruppen» består av fire privateide oppdrettsselskaper, som disponerer totalt 18 konsesjoner for matfiskproduksjon av laks.

Selskapen samarbeider på ulike områder som innkjøp, drift og produksjon. Som mindre selvstendige selskaper, kan de derved også oppnå stordriftsfordeler ved et slikt samarbeid.

Gruppen har produksjon av laks i Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Tranøy og Torsken kommune, og har en perfekt beliggenhet i forhold til BioMars fabrikk på Myre i Vesterålen, fremholdes det i meldingen fra BioMar.

Følgende selskaper er deltakere i Sør-Troms Gruppen:
•  Kleiva Fiskefarm AS, Ibestad
•  Gratanglaks AS, Gratangen
•  Salaks AS, Salangen
•  Flakstadvåg Laks AS, Torsken