PD påvist hos SalMar i Troms

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Det er nå påvist Pankreassykdom (PD) på lokaliteten 31398 Finnvik i Tromsø kommune. Anlegget er eid av SalMar Nord AS.

Oppdretter og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 13. januar om mistanke om PD på lokaliteten. Det var i forbindelse med forøkt dødelighet at prøver ble sendt til Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttets har nå utført analyser av prøvene og påvist PD-virus av den nye varianten.

Virustype SAV2

Sekvensanalysene viser at PD-virus påvist på lokalitet Finnvik grupperer sammen med SAV2 subtypen i det undersøkte området av E2-genet. Virusvarianten på lokaliteten er identisk i dette genområdet med tidligere funn av atypisk PD-virus som er rapportert inn til Mattilsynet i 2011, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet vil bistå Mattilsynet og næringsutøvere for å kartlegge smitteveier.

SalMar Nord AS er et datterselskap av det børsnoterte oppdrettsselskapet SalMar ASA. Nylig fikk et annet datterselskap i konsernet påvist Pankreassykdom på laks på en lokalitet i Trøndelag.

Les også: PD bekreftet hos SalMar 15.12.2011
Les også: Ny påvisning av ny variant av PD-virus 28.11.2011

Mer enn to millioner fisk

I merden hvor det ble tatt ut fiskeprøver, er det ca 270 000 individer, med en snittvekt på ca. 230 gram, og med en produksjonsverdi på ca. 4 millioner kroner.

- Fisken i merden vil bli destruert umiddelbart hvis mistanken blir bekreftet, skrev SalMar i en pressemelding før at resultatet fra Veterinærinstituttets analyser forelå. 

På lokaliteten er det totalt i overkant av 2 millioner fisk med en gjennomsnittsvekt på 300 gram og en produksjonsverdi på 30 millioner kroner, fordelt på 8 merder. Fisken ble satt i sjøen høsten 2011 og det har vært planlagt utslakting høsten 2013.

Selskapet kan velge å øke gjennomsnittsvekten for gjenstående biomasse i regionen, for å kompensere for effekter destruering av fisk i anlegget med påvist PD. Som et resultat av dette, vil det totale slaktevolumet i 2012 og 2013 ikke bli vesentlig berørt av tiltak knyttet til påvisning av PD, fremgår det av meldingen fra SalMar.

Karantene

Lokaliteten 31398 Finnvik er nå isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. Nærmeste lokaliteter er 13804 Rogndalen (Sjurelv Fiskeoppdrett AS), som ligger 16 km unna, og 152306 Skulgambukt (Havbruksstasjonen i Tromsø) som ligger 17 km unna, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

- For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Arne Mjøs ved Mattilsynets distriktskontor for Tromsø.

Mer om Pankreassykdom - PD
PD (engelsk: Pancreas Disease) er en fiskesykdom og er ikke farlig for mennesker, men den kan få store økonomiske konsekvenser for oppdrettere. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika, i et område som stort sett har vært fri for sykdommen. (Kilde: Mattilsynet).