Kontroll av virussykdommer hos fisk

Veterinærinstituttet koordinerer prosjektet MOLTRAQ, som er et nytt EMIDA prosjekt.

Formålet med prosjektet «Molecular Tracing of  Viral  Pathogens in Aquaculture» (MOLTRAQ), er å få økt kunnskap om overføring, forebygging og kontroll av ulike virussykdommer i akvakultur, melder Veterinærinstituttet.

Det skal også utvikles en metode for kontroll av slike sykdommer. Flere ulike virussykdommer blir sammenlignet for å se likheter og forskjeller blant annet med tanke på viruskarakteristika og epidemiologi.

Virusisolater og epidemiologiske data fra viktige virus fra fisk og østers blir samlet inn i alle deltakerlandene. På grunnlag av dette blir det utviklet simuleringsmodeller til å evaluere ulike kontrollstrategier mot virussykdommene.

Det treårige prosjektet har oppstart i april og har følgende partnere:

•  Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet (DK)
•  Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (FR)
•  Institut Francais de Recherche pour Léxploitation de la Mer (FR)
•  Institut de Recherche pour le Développement (FR)
•  Friedrich-Loeffler Institut (DE)
•  Norsk regnesentral