Risikokategorisering av akvakulturanlegg

Del saken

Veterinærinstituttet deltar i et forskningssamarbeid for å utvikle en metode for risikokategorisering av akvakulturanlegg

Metoden skal være basert på den nye europeiske fiskesykdomslovgivningen. Ifølge denne skal alle akvakulturanlegg klassifiseres i henhold til deres risiko for å få introdusert og spre videre listeførte sykdommer, melder Veterinærinstituttet.

Klassifiseringen skal brukes til å designe risikobaserte overvåkingssystemer, slik at en kan fokusere nettopp på de anleggene som har størst risiko for å få og for å spre sykdommer videre til andre anlegg og til omgivelsene.

Prosjektet er finansiert av EFSA (European Food Safety Authority), og skal gjennomutføres i løpet av 2012. 

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) i England koordinerer prosjektet, som også inkluderer Royal Veterinary College i England og Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie i Italia. I tillegg er Angus Cameron fra AusVet Animal Health Services tilknyttet som veileder.

Fra Veterinærinstituttet er det primært Britt Bang Jensen, Trude Lyngstad, Saraya Tavornparnich og Edgar Brun som er involvert i prosjektet.