Friskmelder Haram og Midsund for ILA

Mattilsynet opphever overvåkingssonen for bekjempelse av ILA i kommunene Haram og Midsund i Møre og Romsdal.

Mattilsynet har vedtatt forskriftsendring som innebærer at overvåkingssonen for bekjempelse av ILA i kommunene Haram og Midsund oppheves 17. februar 2012.

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe og forebygge infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr (da i første rekke laks) i kommunene Haram og Midsund ble fastsatt 13. november 2008, for et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone som hadde avgrensninger utenfor bekjempelsessonen.

Bekjempelsessonen ble opphevet ved forskriftsendring 17. februar 2010 og innlemmet i overvåkningssonen, som ikke har de samme strenge restriksjonene som bekjempelsessonen. Etter forskriften skal overvåkningssonen oppheves når det er gått to år etter at bekjempelsesområdet ble opphevet, hvilket tilsier at sonen oppheves 17. februar 2012.