SalMar må slakte ut i Tromsø

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

SalMar Nord AS er av Mattilsynet varslet pålegg om utslakting av fisk, etter at Veterinærinstittuttet forrige uke påviste PD på prøver fra lokalitet Finnvik i Tromsø.

Veterinærinstituttet påviste forrige Pankreassykdom (PD) ut fra prøver av fisk fra SalMars lokalitet Finnvik i Tromsø kommune. Sekvensanalyser viste at fiskeprøvene hadde PD-virus som grupperer sammen med SAV2 subtypen i det undersøkte området av E2-genet, en virusvariant som er identisk med tidligere funn av atypisk PD-virus, som i 2011 ble rapportert inn til Mattilsynet fra andre deler av landet.

Les også: PD påvist hos SalMar i Troms 18.01.2012

Mattilsynet varsler pålegg om utslakting av fisk

- Mattilsynet inspiserte anlegget og tok ut nye prøver 17 januar. Veterinærinstituttet har gjort positive funn også i dette prøvematerialet. Funnene bekrefter smitte i flere merder på lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet har varslet vedtak om utslakting/sanering av fisk på lokaliteten med kort frist.

Virksomheten har gitt uttalelse til dette varslet. Endelig vedtak om videre forvaltningsmessig oppfølgning vil bli fattet 24. januar 2012, opplyser Mattilsynet.

Isolert fra andre fiskeoppdrett

Lokalitet 31398 Finnvik har siden 13 januar vært isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. På lokaliteten er det totalt i overkant av 2 millioner fisk med en gjennomsnittsvekt på 300 gram og en produksjonsverdi på 30 millioner kroner, fordelt på 8 merder. Fisken ble satt i sjøen høsten 2011 og det har vært planlagt utslakting høsten 2013.

- Fisken i merden vil bli destruert umiddelbart hvis mistanken blir bekreftet, skrev SalMar i en pressemelding før at resultatet fra Veterinærinstituttets analyser forelå.

SalMar Nord AS er et datterselskap av det børsnoterte oppdrettsselskapet SalMar ASA. Nylig fikk et annet datterselskap i konsernet påvist Pankreassykdom på laks på en lokalitet i Trøndelag.

Les også: PD bekreftet hos SalMar 15.12.2011
Les også: Ny påvisning av ny variant av PD-virus 28.11.2011

Mer om Pankreassykdom - PD
PD (engelsk: Pancreas Disease) er en fiskesykdom og er ikke farlig for mennesker, men den kan få store økonomiske konsekvenser for oppdrettere. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika, i et område som stort sett har vært fri for sykdommen. (Kilde: Mattilsynet).