Beskylder næringen for «Blenda-vasking»

Laksenæringens informasjonskampanje om oppdrett provoserer villaksinteresser, som hevder at kampanjen er propaganda og skjønnmaling av en næring med store utfordringer.

Kampanjen som startet i romjulen og går på tv og Internett, viser korte glimt av en idyllisk oppdrettsnæring og forteller at «Laks er viktig for Norge». Kampanjen fremholder bærekraftig matproduksjon som ett av fortrinnene med norsk fiskeoppdrett.

Les også: Ny informasjonskampanje om oppdrett 20.12.2011

- Skjønnmaling av laksenæringen

Det provoserer Vegar Heggem, som oppfatter kampanjen som propaganda og «blenda-vasking». Han reagerer både på bruken av ordet «bærekraftig» på kampanjens nettside laks.no og på reklamesnuttene, skriver Kampanje.

- Dette er Blenda-vasking av en virksomhet som nettopp har tilbakelagt et annus horribilis for sine største miljøutfordringer, hevder Vegard Heggem.

Han viser til problemer med lakselus og rømming av fisk. Den tidligere fotballproffen er nå elveeier og daglig leder i Aunan AS, som tilbyr laksefiske i Orkla.

Heggem viser også til Havforskningsinstituttets risikovurdering fra oktober i fjor, som slo fast at det er moderat eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett, er i konflikt med regjeringens erklærte mål om en bærekraftig oppdrettsnæring. Forskerne pekte særlig på lakselus og rømt laks som problemområder.

- Det er ikke tvil om at disse reklamesnuttene er en skjønnmaling av virksomheten, og man får følelsen av at det hadde vært bedre omdømmebygging å gjøre mer med problemene man sliter med enn å male over med denne typen propaganda.

Les også: - Lus og rømming gir redusert bærekraft 03.10.2011

- Har våre ord i behold

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), som koordinerer kampanjen, mener oppdrettsnæringen kan forsvare bruken av begrepet «bærekraftig».

- Vi anser lakseproduksjon i Norge som bærekraftig. Så har vi noen miljøutfordringer som lakselus og rømming, som vi jobber systematisk med og som gir gode resultater over tid. Det skal vi fortsette med. Kampanjen er innrettet først og fremst for å vise hvor viktig næringen er for å sikre matproduksjon og sysselsetting, sier Kvistad til nettstedet.

FHL mener at det ikke finnes en tydelig målestokk for hva som er bærekraftig oppdrett, og har tidligere rettet kritikk mot mot risikovurderingen fra HI.

- Vi etterlyser kriteriene. Vi stiller spørsmål ved at Havforskningsinstituttet kan gå ut å konkludere slik før de vet hva det skal måles opp mot, uttalte direktør for miljø i FHL, Aina Valland, da risikovurderingen ble fremlagt i fjor høst.

Les også: FHL kritisk til risikovurdering 06.10.2011

Kvistad fremholder at all matproduksjon har miljømessig fotavtrykk, og at av all produksjon av animalsk mat, er lakseoppdrett det som påvirker miljøet minst.

- Vi mener vi har våre ord i behold, sier Kvistad.