Nesset Fiskemottak er konkurs

Nesset Fiskemottak AS er konkurs etter å ha meldt oppbud. Førti ansatte mister jobben ved det som har vært Flatangers største private arbeidsplass.

- Med bakgrunn i den aktuelle uavklarte situasjon vedrørende godkjenning til bruk av slaktemerder for torsk, samt Sparebankens vedtak om oppsigelse av engasjement har styret i Nesset Fiskemottak AS truffet vedtak om å begjære oppbud, heter det i en pressemelding fra styret onsdag 1. februar.

Begjæringen ble tatt til følge av Namdal tingrett, som onsdag åpnet konkurs i selskapet. Bostyrer er advokat Endre Gansmo Lysø, og første skiftesamling blir holdt den 19. mars 2012.

Nesset Fiskemottak AS har slaktet og videreforedlet oppdrettstorsk for Codfarmers ASA, som også eide 17 prosent av selskapet, og samarbeidet med Codfarmers om utvikling av merkevaren STRØM. Codfarmers opplyser at konkursen ikke får regnskapsmessige konsekvenser for selskapet.

- Konkursen i Nesset Fiskemottak påvirker ikke resultatene eller kundene våre, sier administrerende direktør i Codfarmers, Harald Dahl til iMarkedet.

Les også: Lanserer varemerket STRØM 14.10.2010
Les også: Nesset Fiskemottak sikret slaktekontrakt 17.12.2009

Utfordringer med finansiering og drift  

- Veien dit vi er i dag har for Nesset Fiskemottak AS ikke bare vært enkel. Det har vært noen bratte oppoverbakker i forhold til finansiering og drift, men det har også mange positive signaler på det arbeidet som er utført på Nesset, spesielt i forhold til samarbeidet med Codfarmers i utviklingen av merkevaren STRØM, heter det i meldingen fra styret i Nesset Fiskemottak

- Det tyngste i den aktuelle situasjonen, er de tap som konkursen påfører våre leverandører. Dernest er styret bekymret for de negative ringvirkninger konkursen har for de vel 40 ansatte på Nesset Fiskemottak AS og for Flatanger kommune, opplyses det fra styret.

- Dette har ikke vært noen lett avgjørelse og styret har prøvd å finne løsninger for å unngå konkurs, men har ikke lykkes med dette, hetter det i pressemeldingen fra styret.

- Dramatisk for kommunen

– Dette er en dramatisk situasjon for kommunen. Vi er bare 1130 innbyggere her, og når en hjørnesteinsbedrift må legge ned får dette store følger, sier ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås til NRK.

Bedriften har vært avhengig av å ha torsken i ventemerder før slakting, men tillatelsen de har gjelder bare for laks. Fiskeridirektoratet ville ikke gi tillatelse til å ha oppdrettstorsk stående i merder, da direktoratet regner området som et oppvekstområde for villtorsk. Bedriften klaget på direktoratets vedtak, men denne ble ikke tatt til følge. Saken lå nå til avgjørelse i Fiskeri- og kystdepartementet.

– Jeg synes det er merkelig at ikke den samfunnsmessige biten av kystnæringa betyr mer, sier Bjørkås.

Banken er overrasket over konkursen

Konsernbanksjef Rune Malvik i Sparebanken Midt-Norge er overrasket over at styret i Nesset Fiskemottak AS valgte å gå til skifteretten, uten å snakke med banken først.

- Vi sendte et brev om at vi sa opp vårt engasjement. Det neste vi får er en pressemelding om oppbud. Jeg er overrasket over at de ikke snakket med oss først, sier Malvik til Flatangernytt.no.

Banken sa opp sitt engasjement for å sikre sin posisjon som kreditor.

- Vi har ikke sagt at det er behov for å gå til Skifteretten, sier Malvik, som forteller at banken har forholdt seg til avslaget fra Fiskeridirektoratet og det at det var usikkerhet om fremtiden.

- Hvis vi hadde visst at det lå an til en snarlig avgjørelse i Fiskeridepartementet, for eksempel 5, 6, 7 dager, kunne vi ha funnet en løsning, hevder Malvik.

Banken har hatt tro på bedriften, men ventemerdene var avgjørende for lønnsom drift. Malvik utelukker ikke at banken kan være med for å få til ny drift, dersom Fiskeri- og kystdepartementet kommer til et annet vedtak om konsesjon for slaktemerder enn Fiskeridirektoratet.