Økt volum og lavere eksportverdi for laks

I årets første måned ble det eksportert 67 tusen tonn laks målt i produktvekt. Dette er en økning på 12 tusen tonn, eller 22 prosent mot januar i 2011.

Verdien av norsk lakseeksport i januar 2012 var på 1,9 milliarder kroner, en nedgang på 423 millioner, eller 18 prosent fra samme måned i fjor.

- Eksportprisen for fersk hel laks var i januar kroner 25,99 per kilo. Dette er 13,48 kroner lavere enn for ett år siden og 0,89 kroner lavere enn desember 2011. Den store prisforskjellen gjør at verdien blir lavere i år enn for januar måned i fjor, sier senior markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Ny volumrekord

Det er aldri blitt registrert større eksportvolum av norsk laks for januar måned. Sammenlignet med januar 2005 er det over en dobling i volumet. Det er Russland, Frankrike og Polen som i denne perioden har bidratt med den største volumøkningen.

Russland tar nå større volum norsk laks enn Frankrike

Målt i volum er det størst vekst til Frankrike og Russland i årets første måned. Totalt ble det eksportert 10 173 tonn laks til Russland, en vekst på 57 prosent sammenlignet med januar 2011. Fersk hel laks er det største produktet som utgjør 93 prosent av den totale eksporten. 

Til Frankrike ble det eksportert totalt 8 917 tonn laks, mot 7 884 tonn samme måned i fjor. Dette utgjør en vekst på 13 prosent. Fersk hel laks er også det viktigste lakseproduktet som eksporteres til Frankrike, og utgjør 84 prosent av den totale eksporten. Fersk filet utgjør 15 prosent.

Nedgangen til USA fortsetter

Det ble i januar eksportert totalt 1 322 tonn laks til USA, sammenlignet med samme måned i 2011 og 2010 er reduksjonen henholdsvis 30 prosent og 51 prosent.  Det er en endring i produktene som går fra Norge til USA, fra fersk filet til fryst filet. I januar 2010 utgjorde fersk filet 72 prosent og fryst filet 19 prosent av den totale eksporten målt i volum. For samme periode i 2011 var fordelingen 50 prosent og 29 prosent, mens de i år utgjør 22 prosent og 56 prosent. 

Vekst i ørreteksporten

I januar ble det eksportert totalt 4 697 tonn ørret, en økning på 77 prosent mot samme måned i fjor. Målt i verdi ble det eksportert for 146 millioner kroner, en vekst på 26 millioner. Russland er fortsatt det viktigste markedet for norsk ørret, etterfulgt av Japan og Taiwan.

Høyere pris på ørret enn laks

Gjennomsnittsprisen på fersk hel ørret var i januar 2012 kroner 30,01, en nedgang på 15,32 kroner i forhold til tilsvarende måned i fjor. Prisnedgangen er større enn for fersk hel laks, men likevel var ørretprisen fortsatt høyere enn lakseprisen. Prisforskjellen mellom fersk hel ørret og fersk hel laks var 4,02 kroner. For tilsvarende måned i fjor var prisforskjellen 5,61 kroner.