Skal forske mer på steril laks

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet
Del saken

Steril oppdrettslaks kan løse problemene med genetisk påvirkning på ville laksebestander.

Genetisk påvirkning kan oppstå dersom rømt oppdrettsfisk gyter sammen med villfisk. Men før steril laks kan bli tatt i bruk på kommersielle oppdrettsanlegg, må flere problemer rundt dyrevelferd hos slik fisk løses, melder Havforskningsinstituttet.

I et nytt treårig prosjekt skal forskerne utvikle fôr og oppdrettsmetoder spesielt rettet mot triploid steril laks.

Fordeler og ulemper med triploid laks 

Laks kan gjøres steril ved å utsette befruktede egg for høyt trykk på et bestemt tidspunkt. Det gjør at fisken får et ekstra sett kromosom, og den kalles triploid. Vanlig fisk har to sett kromosom og kalles diploid.

Når den sterile laksen oppdrettes på samme måte som vanlig laks kan den få mer deformiteter, mer katarakt (grå stær) og det er høyere dødelighet på eggene. Det ser også ut som om den har mindre toleranse for varmt vann enn det vanlig laks har. Fordelen med steril fisk er at den vokser fort i ferskvannsfasen, og at den ikke kan reprodusere seg.

Krav til ernæring og temperatur

Ny forskning på Havforskningsinstituttet har vist at det sannsynligvis er mulig å avhjelpe disse problemene ved å ta hensyn til spesielle krav som denne triploide laksen har til oppdrettsmiljø og fôr.

Derfor starter nå et nytt treårig prosjekt som ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med AquaGen, Marine Harvest, Skretting, NIFES og Alfred Wegener Institutt i Tyskland.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 6,4 millioner kroner og er et prosjekt tildelt gjennom Norges forskningsråd (NFR) og er hovedsakelig finansiert av FHF, samt med bidrag fra AquaGen, Marine Harvest og Skretting.

Skal sikre vekst og velferd

NIFES skal studere hvordan ernæring kan påvirke vekst og velferd hos triploid laks.

- Vi skal undersøke om vi kan gjøre endringer i ernæringen til laksen for å redusere utvikling av beindeformiteter og katarakt (grå stær), som kan oppstå i produksjonen av triploid laks, sier forskingssjef ved NIFES, Rune Waagbø, i en pressemelding.

Tidligere forskning ved NIFES tyder nettopp på at sammensetningen av fôret er avgjørende for utviklingen av disse tilstandene.

Les også: Betre bein med meir fosfor 16.05.2011
Les også: Gode resultat med steril oppdrettslaks 16.05.2011

Også klimaforskingen ved NIFES skal kobles på prosjektet.

- Vi skal finne ut mer om hvilke temperaturer triploid laks trives best i. Indikasjonene vi har så langt, viser at høye havtemperaturer kan skape utfordringer. Spørsmålet blir da om dette er noe vi kan utbedre med tiltak som endret ernæring, eller om produksjon av triploid laks må avgrenses til kalde havområder, for eksempel dømes i Nord-Norge, sier Waagbø.

Les også: Varmt hav gir avmagra laks (NIFES 07.11.2011)

Torsk

Havforskningsinstituttet har tidligere satt i gang forsøk med steril torskeyngel.

Les også: Gjør forsøk med triploid torskeyngel 09.06.2010

Les mer
•  Er steril triploid torsk redninga for torskeoppdrett? - Havforskningsnytt nr. 11-2011 (pdf) 

Mer om steril oppdrettsfisk
Laks og torsk kan gjøres steril ved hjelp av triploidisering, det vil si at fiskeeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril. Steril fisk i oppdrett hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk. (Kilde: Havforskningsinstituttet).