Vil bruke laser til å bli kvitt lakselus

LaserPuls: Bildet viser bruk av laser til belysning («skyting») av lakselus på fisk. Foto: Beck Engineering AS

Den norske teknologibedriften Beck Engineering AS utvikler verdens første system for såkalt optisk avlusing som skal ta knekken på lakselus.

De tre oppdrettsselskapene Lerøy Seafood Group, SalMar og Marine Harvest deltar i prosjektet.

Første fase av prosjektet ble gjennomført i 2011, der også Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond har bidratt med finansiering. Gjennom forsøk har man klart å «skyte» bort lus på laksen med laser.

Storskalaforsøk neste

Nå, etter at «proof of concept» er demonstrert, står storskalaforsøk for tur. Frem mot sommeren skal det filmes og dokumenteres fra merdene, for deretter å prøve ut en testenhet med laser som skal uskadeliggjøre lus i vanlige oppdrettsmerder. I sommer og høst skal prosjektet se nærmere på laksens helse og velferd før, under og etter behandling med laser.

– Basert på innledende forsøk har vi ingen indikasjoner på at fisken tar skade av laseren, men det er en forutsetning å få det grundig dokumentert før vi går videre med dette, sier leder i prosjektets styringsgruppe, Harald Sveier fra Lerøy Seafood Group i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under bildet
LaserSekvens: Bildeserien viser lokalisering av lakselus på fisk og «skyting» med laser. Lusen faller så av fisken. Foto: Beck Engineering ASLaserSekvens: Bildeserien viser lokalisering av lakselus på fisk og «skyting» med laser. Lusen faller så av fisken. Foto: Beck Engineering AS

Ikke-medikamentell og miljøvennlig metode

Metoden har fått navnet optisk avlusing. Det er en ikke-medikamentell og miljøvennlig metode. Utstyret består av kamerasyn, linser, filter, belysning, programvare og laser. Det er utviklet et styrings- og kontrollsystem som kjenner igjen lakselusa på fisken, og som skal sikre at det er kun lusa som blir truffet med laseren.

Målet er å utvikle utstyr som hele oppdrettsnæringa kan bruke industrielt til avlusing. I denne fasen er det satt av 22,5 millioner kroner til prosjektet, inkludert støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn, og samarbeidet er organisert gjennom en IFU-kontrakt. Dette er et forsknings- og utviklingsløp som skal vare frem til våren 2013.

Stor potensiell gevinst

Oppdrettsselskapene deltar i forskningsprosjekter på flere fronter for å knekke lusekoden. Optisk avlusing kan komme til å spille en viktig rolle i å få lakselusa til livs. Prosjektet har åpenbart en viss fallhøyde, siden høyteknologisk utstyr skal utvikles og tilpasses bruk på røffe oppdrettslokaliteter. Men potensiell gevinst, en bærekraftig og effektiv lusebehandling, gjør at selskapene ønsker å satse på dette.

Nyvinningen ble nylig omtalt av NRK Vestlandsrevyen.

Se tv-innslag: Luselaser skal hjelpe på miljøet