Lakseprisene markant opp i uke 6

Gjennomsnittlig pris for laks steg med 2,71 kroner fra uke 5 til uke 6 i 2012.

Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo steg med 2,55 kroner til 26,67 kroner per kilo i uke 6, fra en snittpris på 24,12 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.

Snittprisen beregnet av alle størrelser, steg med 2,71 kroner til 26,32 kroner per kilo, fra 23,61 kroner uken før.

Høyere fôromsetning

Det er til og med uke 5 i år omsatt 113 931 tonn fiskefôr til laks og ørret. Det representerer en økning på hele 40 prosent fra omsetning av 81 192 tonn i tilsvarende periode i fjor.

Laksepriser - priser til oppdretter
Størrelse: 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg +7 kg Gj.snitt
Uke:  
Endring* 1,52 2,01 2,42 2,55 2,52 3,07 3,27 2,71
2012:  
6 21,28 24,13 26,48 26,67 26,62 26,02 25,94 26,32
5 19,76 22,12 24,06 24,12 24,10 22,95 22,67 23,61
4 20,27 22,62 24,00 24,03 23,92 22,62 22,07 23,40
3 21,21 24,73 26,46 26,49 26,30 24,74 24,35 25,75
2 20,30 22,72 23,91 23,92 23,85 22,64 22,57 23,36
1 20,95 23,04 24,35 24,34 24,25 23,43 23,17 23,97

*Endring siste uke

Se statistikk for tidligere år:
Spotpriser for laks i 2011 03.01.2012
Spotpriser for laks i 2010 04.01.2011

Mer om statistikken
Alle priser er angitt i kroner per kilo for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo, og angir eksportørenes innkjøpspriser fra fiskeoppdrettere i Norge. Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra ukentlige rapporter fra 13 norske lakseeksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene.
Rapportene inkluderer kun Norsk Standard fisk og ikke spesialproduksjoner, hodekappet fisk etc. Prisene innberettes inkludert følgende standard fraktpåslag til terminal i Oslo: fra Sør-Norge kr 0,50, fra Nordland kr 1,00 og fra Troms og Finnmark kr 1,30. (Kilde: NOS og FHL Akvafakta).