Mistanke om ILA på Nordmøre

Det er mistanke om virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks i et matfiskanlegg i Bremsnesfjorden på Nordmøre.

Mistanken har bakgrunn i påvisning av ILA i en rutineprøve som er tatt ut av virksomheten, melder Mattilsynet.

Fisken på lokaliteten er slakteklar. Det er tatt ut nye prøver 13. februar for å bekrefte diagnosen. Det er ikke sjukdomsutbrudd eller økt dødelighet i anlegget.

Det vil, dersom diagnosen bekreftes, vedtas en soneforskrift for området. Lokaliteten ligger i et forholdsvis oppdrettstett område i Bremsnesfjorden.