Flytter på aksjer i Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

AS Loco har overført 555.000 aksjer til datterselskapet Frans Enger AS.

Som et ledd i konsernintern restrukturering, har AS Loco i dag overført 555.000 aksjer i Sølvtrans Holding ASA, til sitt heleide datterselskap Frans Enger AS til 13 kroner per aksje.

AS Loco har etter dette ingen aksjer i Sølvtrans, mens Frans Enger AS eier totalt 555.000 aksjer, opplyses det i en børsmelding fra Sølvtrans Holding ASA.

Transaksjonen er meldepliktig som følge av at styremedlem i Sølvtrans, Oddbjørn Lende, er nærstående til begge parter gjennom sitt ansettelsesforhold i konsernet AS Loco.