ILA bekreftet på Nordmøre

Det er nå bekreftet påvisning av virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks i et matfiskanlegg i Bremsnesfjorden på Nordmøre.

Mattilsynet mottok i dag prøvesvar fra Veterinærinstituttet som bekrefter diagnosen ILA på et matfiskanlegg. Mistanke om sykdommen kom tidligere i uken etter påvisning av ILA i en rutineprøve som ble tatt ut av virksomheten. Fisken på lokaliteten er slakteklar.

Les også: Mistanke om ILA på Nordmøre 15.02.2012

Det vil bli vedtatt en soneforskrift for området. Det smittede anlegget vil få pålegg om utslakting på en smittemessig forsvarlig måte innen en frist, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Lokaliteten ligger i et forholdsvis oppdrettstett område i Bremsnesfjorden, og derfor har Mattilsynet hatt et informasjonsmøte med berørte aktører i området.

Oppdrettsaktørene i området setter ut fisk i henhold til en overordnet, felles plan. Dette innebærer at påvist ILA smitte ikke vil få konsekvenser for årets planlagte utsett av fisk i området, opplyser Mattilsynet.