BioMar intensiverer forskningen

Som en konsekvens av BioMars økte satsning og vekst i det globale fôrmarkedet til oppdrettsfisk, intensiverer BioMar nå sin forskning på fiskefôr.

Fiskefôrselskapet BioMar forventer store utfordringer for fiskeoppdrettere og fôrprodusenter de kommende årene, og ansetter en rekke nye forskere i sin nye globale FoU-organisasjon.
 
Ny vekst og nye utfordringer

BioMar vokser stødig på verdensbasis, noe som gir nye utviklingsbehov innen forskning. En ny produksjonslinje ble i 2011 tatt i bruk på Myre i Vesterålen, og en ny fabrikk er under innkjøring i Costa Rica. Med en økende global akvakulturproduksjon, forventes store framtidige utfordringer, ikke minst på områder som fiskehelse, miljø og bærekraft, skriver BioMar AS i en pressemelding.

Bærekraft er et utviklingsområde av økende betydning, hvor også ansvarlig utnyttelse av marine råvarer samt kunnskap om nye, alternative råvarer er kjernespørsmål. BioSustain, BioMars program for økt bærekraft, gir et spesielt godt utgangspunkt for dette arbeidet – med verdens første bærekraftssertifisering på spesialstandarden ProSustain (DNV) til BioMar, heter det videre i meldingen.

Oppskalerer forskningsorganisasjonen

I Norge vil BioMar FoU bli betydelig styrket med nye forskere, fordi BioMar her betjener verdens største fôrmarked for laksefisk, og fordi Norge etter selskapets vurdering, har et meget sterkt forskningsmiljø og svært god infrastruktur for akvakulturforskning.

Håvard Jørgensen vil som ny forskningsdirektør lede den norske FoU-organisasjonen, lokalisert i Trondheim. Jørgensen kommer fra direktørstillingen i NSL og starter i BioMar ved utgangen av 1. kvartal 2012.

BioMar oppretter parallelt en ny global FoU-organisasjon ved å slå sammen tre regionale organisasjoner. Denne vil bli styrket med en rekke nye forskerstillinger. Den globale FoU-organisasjonen vil bli ledet av Paddy Campbell, tidligere FoU-sjef for BioMar North Sea.

Forskerstabene vil fremdeles være lokalisert i de ulike markedsområdene - nært kunden, men alle utviklingsaktiviteter vil være koordinert globalt for å oppnå synergier gjennom dynamisk og kontinuerlig kunnskapsoverføring mellom mange ulike fôrmarkeder og fiskearter.

Hovedfokusområder vil være samspill mellom ernæring og helse, miljø og bærekraft, samt prosessteknologi og fôrytelse.

BioMars kompetanse på optimal ytelse pr. fôrkrone, vil være et vesentlig fundament for dette arbeidet, og skal videreutvikles - for dynamisk maksimering av kostnadseffektivitet gjennom fôrvalg.